Pokec Playlisty
Reklama

Gravity - text, preklad

playlist Playlist
I wanted you to be the last thing on my mind
I wanted you to be the reason I close my eyes
But I can't sleep and oh God, I wanted you to be your high
But everything I said went unheard
And everything you saw with the eyes straight blurred became my downfall
Chtěl jsem ať si poslední věc na kterou myslím
Chtěl jsem ať si důvod proč zavírám své oči
Ale nemůžu spát, pane bože, chtěl jsem být ve stejné výšce
Ale vše, co jsem řekl šlo do prázdna
A vše, co si viděla svýma rozmazanýma očima se stalo mým pádem
Cause you say I drink and I smoke and I talk too much
But I know you lied when you said you just gotta go and save yourself
So hear me out
Protože říkáš, že piju a kouřím a hodně mluvím
Ale vím, že si lhala, když si řekla, že musíš jít a zachránit se
Takže mě vyslechni
You know everybody talks, girl
And it means nothing till you let it
But if you second guessing
Then there's only gonna be one end
Víš děvče, všichni mluví
A neznamená to vůbec nic, dokud to nenecháš
Ale když budeš hledat jiné významy
Pak tu bude jen jeden konec
You can leave if you really want to
And you can run if you fell you have to
Now, I'll be fine if you ever ask me
I know it's hard, but no one said it's easy
Falling's easy, but there's only one way up
Můžeš odejít, pokud to vážně chceš
A můžeš běžet, pokud cítíš, že musíš
Teď, budu v pořádku, jestli se mě někdy zeptáš
Vím, že je to těžké, ale nikdo neřekl, že je to lehké
Padání je lehké, ale je zde jen jedna cesta nahoru
So I've been thinking that I think too much
And I can't sleep but I can dream of us
And I've been seeing shit like horror cuts
It's burning down, I gotta drown this out
And you said you need me to let this go
But it's who I am or am I just losing it
Cause you said jump and I went first
But falling's always been my downfall
Tak jsem přemýšlel, že příliš přemýšlím
A nemůžu spát, ale můžu snít o nás
A viděl jsem sračky jako děsivé rány
Vyhoří to, musím to ponořit do vody
A říkala si, že potřebuješ mě to nechat být
Ale to je to kým jsem, nebo taky že to ztrácím
Protože si řekla, ať skočím a já šel první
Ale padání bylo vždy mou zkázou
And you say I drink and I smoke and I talk too much
But I know you lied when you said you just had enough and save yourself
So hear me out
Protože říkáš, že piju a kouřím a hodně mluvím
Ale vím, že si lhala, když si řekla, že už toho máš dost a zachránila se
Takže mě vyslechni
You know everybody talks, girl
And it means nothing till you let it
And if you keep second guessing
Then there's only gonna be one end
Víš děvče, všichni mluví
A neznamená to vůbec nic, dokud to nenecháš
A když budeš hledat jiné významy
Pak tu bude jen jeden konec
You can leave if you really want to
And you can run if you fell you have to
And I can drink if I fell I have to
I know it's hard, but I can't feel like I used to
Like I used to
Cause I used to defy gravity
Defy gravity
Goodbyes keep dragging me down
And I'm fighting gravity
Defying gravity
And tried but I keep falling
Cause falling's easy but it only brings you down
Můžeš odejít, pokud to vážně chceš
A můžeš běžet, pokud cítíš, že musíš
A já můžu pít, když cítím, že musím
Vím, že je to těžké, ale necítím to tak, jako předtím
Jako předtím
Protože jsem vzdoroval gravitaci
Vzdoroval gravitaci
Říkání sbohem mě vždy táhlo na dno
A já s gravitací bojuji
Vzdoruji graviaci
A snažil jsem se, ale pořád padám
Padání je lehké, ale vždy tě vede jen na zem

Text pridal Climlaiwen

Video přidal Climlaiwen

Preklad pridal Climlaiwen

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.