Playlisty Pokec
Reklama

Woman - text, preklad

playlist Playlist
Hey, woman
Hey, woman
Hej, ženo
Hej, ženo
Woman
Let me be your woman
Woman, woman, woman (Yeah)
I can be your woman
Woman, woman, woman (Yeah)
Let me be your woman
Woman, woman, woman (Yeah)
I can be your woman
Woman, woman, woman (Yeah)
Žena
Dovol mi být tvou ženou
Ženou, ženou, ženou (Yeah)
Můžu bát tvá žena
Žena, žena, žena (Yeah)
Dovol mi být tvou ženou
Ženou, ženou, ženou (Yeah)
Můžu bát tvá žena
Žena, žena, žena (Yeah)
I know what you need
She give tenfold, come here, poppa, plant your seed
She can grow it from her womb, a family
Provide lovin' overlooked and unappreciated, you see (Yeah)
You can't reciprocate
I got delicious taste, you need a woman's touch in your place
Just protect her and keep her safe
Baby, worship my hips and waist
So feminine with grace
I touch your soul when you hear me say, "Boy"
Let me be your woman
Vím, co potřebuješ
Dala desetinásobek, pojď sem, zlato, zasej své semeno
Ona ho může nechat vyrůst z jejího lůna, rodinu
Poskytuje lásku, přehlíženou a nedoceněnou, vidíš (Yeah)
Nemůžeš to opětovat
Chutnám lahodně, ve svém životě potřebuješ ženský dotek
Jen jí opatruj a chraň ji
Zlato, uctívej mé boky a pas
Tak ženské s půvabem
Dotknu se tvé duše, když mě uslyšíš říkat "Chlapče"
Dovol mi být tvou ženou
Woman
Let me be your woman
Woman, woman, woman (Yeah)
I can be your woman
Woman, woman, woman (Yeah)
Let me be your woman
Woman, woman, woman (Yeah)
I can be your woman
Woman, woman, woman (Yeah)
Žena
Dovol mi být tvou ženou
Ženou, ženou, ženou (Yeah)
Můžu bát tvá žena
Žena, žena, žena (Yeah)
Dovol mi být tvou ženou
Ženou, ženou, ženou (Yeah)
Můžu bát tvá žena
Žena, žena, žena (Yeah)
I can be your lady, I'm a
Woman, I'm a motherfucker but they got a problem
Put some babies in your life and take away the drama
Put that paper in the picture like a diorama
Gotta face it, lot of people love the opposite
'Cause the world told me, "We ain't got that common sense"
Gotta prove it to myself that I'm on top of shit
And you will never know a god without the goddesses
Honest, it's fuckin' honest, kiddin'
I could be on everything
I mean I could be the leader, head of all the states
I could smile and jiggle it 'til it's pockets empty
I could be the CEO, just a like a Robyn Fenty
And I'ma be there for you 'cause you on my team, girl
Don't ever think you ain't 'head of these niggas dream girl
They wanna pit us against each other when we succeed
And for no reasons they wanna see us end up like we Regina on Mean Girls
Princess or queen, tomboy or king (Yeah)
You've heard a lot, you've never seen (Nah)
Mother Earth, Mother Mary rise to the top
Divine feminine, I'm feminine (Why?)
Mohu být tvou dámou, jsem žena
jsem kurva, ale oni mají problém
Vnes do svého života děti a zameť to drama
Dej papír do obrázku jako dioráma
Čel tomu, hodně lidí miluje opak
Protože mi svět řekl, "Nemáme ten zdraví rozum"
Dokážu sama sobě, že jsem na vrcholu týhle stačky
A ty nikdy nepoznáš boha bez bohyně
Upřímná, jsem zasraně upřímná, dělám si srandu
Mohla bych být na všem
Myslím tím, že bych mohla být vůdce, hlavou všech států
Mohla bych se usmívat a cloumat tím dokud kapsy nebudou prázdné
Mohla bych být CEO, přesně jako Robyn Fenty
A budu tu pro tebe, protože jsi na mé straně, holka
Nepochybuj, že nejsi hlavou těch n****, vysněná holka
Chtějí nás poštvat proti sobě, když prosperujeme
A bezdůvodně nás chtějí vidět skončit, jako kdybychom byly Regina z Mean Girls
Princezna nebo královna, tomboy nebo král (Yeah)
Slyšel jsi hodně, nikdy jsi neviděl (Ne)
Matka Země, Matka Marie, povstaňte na vrcholu
Božsky ženská, jsem ženská (Proč?)
Woman (Daddy)
Let me be your woman (Let me be your—)
Woman, woman, woman (Let me be your—)
I can be your woman (Daddy)
Woman, woman, woman (Daddy)
Let me be your woman
Woman, woman, woman (Daddy)
I can be your woman
Woman, woman, woman
Žena (Taťko)
Dovol mi být tvou ženou (Dovol mi být tvou --)
Ženou, ženou, ženou (Dovol mi být tvou --)
Můžu bát tvá žena (Taťko)
Žena, žena, žena (Taťko)
Dovol mi být tvou ženou
Ženou, ženou, ženou (Taťko)
Můžu bát tvá žena
Žena, žena, žena
Eeee, eee, eee
(Woman, woman, hey woman)
Mm-hmm, mm-hmm
(Woman, woman, hey woman)
Mm-hmm
(Woman, woman, hey woman)
(Woman, woman, hey woman)
Eeee, eee, eee
(Žena. žena, hej ženo)
Mm-hmm, mm-hmm
(Žena. žena, hej ženo)
Mm-hmm
(Žena. žena, hej ženo)
(Žena. žena, hej ženo)

Text pridal TheNano111

Videa přidal TheNano111

Preklad pridala h2gkmo

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.