Playlisty Pokec
Reklama

When I Need You - text, preklad

playlist Playlist
When I need you
Just close my eyes and I'm with you
And all that I so want to give you
It's only a heart beat away
Když tě potřebuji
Stačí zavřít oči a jsem s tebou
A celá se ti chci odevzdat
Je to jen tlukot srdce který je pryč
When I need love
I hold out my hands and I touch love
I never knew there was so much love
Keeping me warm night and day
Když potřebují lásku
Nedržím se rukama a přesto cítím lásku
Nikdy jsem nevěděl, že tam bylo tolik lásky
Drží mě teplá noc a den
Miles and miles of empty space in between us
A telephone can't take the place of your smile
But you know I wont be traveling for ever
It's cold out, but hold out and do like I do
Míle a míle prázdný prostor mezi námi
Telefon nemůže nahradit tvůj úsměv
Ale víš, že nebudu cestovat až na věky
Je zima, ale vydrž to a dělej to jako já
When I need you
Just close my eyes and I'm with you
And all that I so want to give you babe
It's only a heartbeat away
Když tě potřebuji
Stačí zavřít oči a jsem s tebou
a celá se ti chci odevzdat miláčku
je to jen krůček
It's not easy when the road is your driver
Honey, that's a heavy load that we bear
But you know I won't be traveling a lifetime
It's cold out but hold out and do like I do
Oh I need you
Není to jednoduché, když tě řídí cesta
Náklad který nosím je těžký ,zlato
Ale víš,že nebudu cestovat celý život
Je zima, ale vydrž to a dělej to jako já
Oh Potřebuji tě
When I need you
I hold out my hands and I touch love
I never knew there was so much love
Keeping me warm night and day
Když tě potřebuji
nedržim se rukama a přesto cítím lásku
Nikdy jsem nevěděl, že tam bylo tolik lásky
Drží mě teplá noc a den
When I need you
Just close my eyes and I'm with you
And all that I so want to give you
It's only a heart beat away
Když tě potřebuji
Stačí zavřít oči a já jsem s tebou
A celá se ti chci odevzdat
Je to jen tlukot srdce který je pryč

Text pridala algida

Videa přidal flover01234

Preklad pridala top16

Preklad opravila milkachoto

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.