Pokec Playlisty
Reklama

Head Over Heels - text, preklad

playlist Playlist
I wanted to be with you alone
And talk about the weather
But traditions I can trace against the child in your face
Won't escape my attention
You keep your distance with a system of touch
And gentle persuasion
I'm lost in admiration could I need you this much
Oh, you're wasting my time
You're just, just, just wasting time
Chtěla jsem být s tebou sama
A mluvit o počasí
Ale zvyky, které můžu vystopovat v tvém obličeji dítěte
Neuniknou mé pozornosti
Vytváříš si odstup, ale se systémem býti v kontaktu
A s jemným přesvědčením
Jsem ztracená v obdivu, potřebovala jsem tě někdy tolik?
Oh, ztrácíš můj čas
Jen, jen, jen ztrácíš čas
Something happens and I'm head over heels
I never find out till I'm head over heels
Something happens and I'm head over heels
Oh don't take my heart
Don't break my heart
Oh don't, don't throw it away, throw it away, throw it away
I made a fire and watching burn, yeah
Thought of your future
With one foot in the past now just how long will it last
Oh no no have you no ambitions
Něco se stane a já jsem v tom až po uši
Nikdy to nezjistím, dokud v tom nejsem až po uši
Něco se stane a já jsem v tom až po uši
Neber si mé srdce
Nezlom mi mé srdce
Oh, neházej, neházej ho pryč, neházej, neházej
Vytvořila jsem oheň a sleduju jak hoří
Myslím na budoucnost
S jednou nohou v minulosti, jak dlouho to bude trvat
Oh, ne, ne, nemáš žádne ambice
My mother and my brothers used to breathe in clean in air
And dreaming I'm a doctor
It's hard to be a man when there's a gun in your hand
Oh I feel so
Má máma a mí bratři dýchali čistý vzduch
A snili o tom, že budu lékařkou
Je těžké být mužem, když v ruce držíš zbraň
Oh, cítím se tak
Something happens and I'm head over heels
I never find out till I'm head over heels
Something happens and I'm head over heels
Oh don't take my heart
Don't break my heart
Oh don't, don't throw it away
Něco se stane a já jsem v tom až po uši
Nikdy to nezjistím, dokud v tom nejsem až po uši
Něco se stane a já jsem v tom až po uši
Neber si mé srdce
Nezlom mi mé srdce
Oh, neházej, neházej ho pryč
And this my four leaf clover
I'm on the line, one open mind
This is my four leaf clover
In my mind's eye
One little boy walking by
Funny how time flies
A tento jetel se čtyřmi lístky
Stojím v řadě, s otevřenou myslí
Tohle je můj jetel se čtyřmi lístky
V oku mysli
Jeden malý kluk, který jde kolem
Je vtipné, jak čas letí

Text pridala DawnWolfova

Text opravila -Mony-

Video přidala DawnWolfova

Preklad pridala -Mony-

Preklad opravila -Mony-

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.