Playlisty Akcie
Reklama

Walking In My Shoes - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

I would tell you about the things
They put me through
The pain I've been subjected to
But the Lord himself would blush
Pověděl bych ti o věcech
Které mě osvobodily
Z bolesti, jež jsem se podřídil
Ale Pán sám by se červenal
The countless feasts laid at my feet
Forbidden fruits for me to eat
But I think your pulse would start to rush
Nespočetné hody leží u mých nohou
Jedl jsem zakázané ovoce
Ale myslím, že by se ti rozproudila krev
Now I'm not looking for absolution
Forgiveness for the things I do
But before you come to any conclusions
Try walking in my shoes
Try walking in my shoes
Nedoufám teď v naprosté
Odpuštění hříchů, kterých se dopouštím
Ale dříve, než mě jakkoli odsoudíš
Zkus kráčet v mých botách
Zkus kráčet v mých botách
You'll stumble in my footsteps
Keep the same appointments I kept
If you try walking in my shoes
If you try walking in my shoes
Budeš klopýtat v mých stopách
Držet se stejného směru, jak já
Zkusíš-li kráčet v mých botách
Zkusíš-li kráčet v mých botách
Morality would frown upon
Decency look down upon...
The scapegoat fate's made of me
But I promise now, my judge and jurors
My intentions couldn't have been purer
My case is easy to see
Morálka by se na mě zamračila
Slušnost by se dívala shora...
Jsem obětí vlastního osudu
Ale nyní přísahám, můj soudce a porotci
Mé úmysly nemohly být čistější
Můj případ lze lehce pochopit
I'm not looking for a clearer conscience
Peace of mind after what I've been through
And before we talk of any repentance
Try walking in my shoes
Try walking in my shoes
Nehledám čistější svědomí
Jen klid v duši po tom, čím jsem prošel
A dříve, než budeme mluvit o pokání
Zkus kráčet v mých botách
Zkus kráčet v mých botách
You'll stumble in my footsteps
Keep the same appointments I kept
If you try walking in my shoes
If you try walking in my shoes
Budeš klopýtat v mých stopách
Držet se stejného směru, jak já
Zkusíš-li kráčet v mých botách
Zkusíš-li kráčet v mých botách
Try walking in my shoes Zkus kráčet v mých botách
Now I'm not looking for absolution
Forgiveness for the things I do
But before you come to any conclusions
Try walking in my shoes
Try walking in my shoes
Nedoufám teď v naprosté
Odpuštění hříchů, kterých se dopouštím
Ale dříve, než mě jakkoli odsoudíš
Zkus kráčet v mých botách
Zkus kráčet v mých botách
You'll stumble in my footsteps
Keep the same appointments I kept
If you try walking in my shoes
You'll stumble in my footsteps
Keep the same appointments I kept
If you try walking in my shoes
Try walking in my shoes
If you try walking in my shoes
Try walking in my shoes
Budeš klopýtat v mých stopách
Držet se stejného směru, jak já
Zkusíš-li kráčet v mých botách
Budeš klopýtat v mých stopách
Držet se stejného směru, jak já
Zkusíš-li kráčet v mých botách
Zkus kráčet v mých botách
Zkusíš-li kráčet v mých botách
Zkus kráčet v mých botách

Text pridal scrappy3

Text opravila DoubleBread

Video přidala 606684876

Preklad pridala gabra

Preklad opravila lizzygrant

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.