Playlisty Akcie
Reklama

Somebody - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

I want somebody to share
Share the rest of my life
Share my innermost thoughts
Know my intimate details
Chci někoho s kým bych sdílel,
sdílel zbytek mého života,
sdílel mé nejniternější myšlenky
Kdo by znal i mé nejhlubší pocity
Someone who'll stand by my side
And give me support
And in return
She'll get my support
Někoho, kdo bude stát po mém boku
a bude mě podporovat
A na příště
se jí dostane mé podpory
She will listen to me
When I want to speak
About the world we live in
And life in general
Though my views may be wrong
They may even be perverted
She will hear me out
And won't easily be converted
To my way of thinking
In fact she'll often disagree
But at the end of it all
She will understand me
Aaaaahhhh...
Bude mi naslouchat,
když budu chtít mluvit
o světě, v němž žijeme
a životě ve společnosti
Ačkoliv mé představy mohou být špatné,
mohou být dokonce zvrhlé,
ona mě vyslechne
a nebude lehké ji přesvědčit
k mému způsobu myšlení
Ve skutečnosti bude často nesouhlasit
Ale na konec toho všeho,
Mě bude chápat
Aaaahhhhh...
I want somebody who cares
For me passionately
With every thought and with every breath
Someone who'll help me see things
In a different light
All the things I detest
I will almost like
Chci někoho, kdo se o mě postará
vášnivě
S každou myšlenku a s každým nádechem.
Někoho, kdo mi pomůže vidět věci
v odlišném světle
Všechny ty věci, které nesnáším
budu mít téměr rád
I don't want to be tied
To anyone's strings
I'm carefully trying to steer clear
Of those things
But when I'm asleep
I want somebody
Who will put their arms around me
And kiss me tenderly
Though things like this
Make me sick
In a case like this
I'll get away with it...
Aaaaahhh...
Nechci být spoután
ničími pouty
Opatrně se snažím
Zůstat neposkvrněn těmito věcmi
Ale když usínám,
chci někoho,
kdo kolem mě ovine své paže
a něžně mě políbí
Ačkoliv věci, jako jsou tyhle
mě dělají slabým,
v případě, jako je tento
se tomu poddám...
Aaaaahhh....

Text pridala kacenka

Text opravil VirusTi-SBH

Video přidala jindraart

Preklad pridala deniska.a.a

Preklad opravil DevilDan

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Some Great Reward

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.