Playlisty Akcie
Reklama

Martyr - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I've been a martyr for love
And I will die in the flames
As I draw my last breath
As I'm closing on death
I will call out your name
Byl jsem mučedníkem lásky
A budu umírat v plamenech
Až naposled vydechnu
až budu blízko smrti
nakonec zvolám tvé jméno
I've been a martyr for love
Nailed up on the cross
While you're having your fun
As the damage is done
I'm assessing the cost
Byl jsem mučedníkem lásky
ukřižovaným
Zatímco ty se bavíš
když je zánik dokonán
já určuju cenu
I knew what I was letting myself in for
I knew that I could never even the score
Věděl jsem, do čeho se pouštím
Věděl jsem, že nikdy nedokážu vyrovnat skóre
I've been a martyr for love
I need to be by your side
I have knelt at your feet
I have felt your deceit
Couldn't leave if I tried...
Byl jsem mučedníkem lásky
Potřebuji být po tvém boku
Klečel jsem ti u nohou
cítil tvé podlosti
ale nemohl jsem odejít i kdybych chtěl...
I've been a martyr for love
Tortured every hour
From the day I was born
I've been moved like a pawn
By the greatest of powers
Byl jsem mučedníkem lásky
mučený každou hodinu
Ode dne, kdy jsem se narodil,
mnou hýbali jako figurkou
nejmocnější silou
I knew that I would have to suffer in vain
Aware that I would never outgrow the pain
Věděl jsem, že trpím zbytečně
vědom si, že nikdy neuniknu bolesti
I've been a martyr for love
I've been a martyr for love
I've been a martyr for love
Byl jsem mučedníkem lásky
Byl jsem mučedníkem lásky
Byl jsem mučedníkem lásky

Text pridal stapsoft

Text opravila lizzygrant

Videa přidal Poam-e166

Preklad pridal stapsoft

Preklad opravila lizzygrant

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.