Playlisty Pokec
Reklama

Spiritual Healing - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

Always locking the doors to your mind
Escaping the reality that surrounds you
Using faith as an excuse to kill
A sick way of life is now revealed
Vždy zamykáš dveře do tvé mysli
Uniknout realitě,která vás obklopuje
Využívání víry jako omluvu za zabití
Nemocný způsob života se nyní projevil
All the prayers in the world can't help you now
A killer, a taker of life is what you are
Všechny modlitby na světě ti teď nemohou pomoci
Zabiják, ten kdo bere život je to co jste
Speak no more lies
It's your turn to die
Kázat dobré slovo
Neříkej nic víc,připrav se na pálení
Oprávněné mučení?
Z toho se mohou ostatní poučit
Život co jsi vzal, svatá smrt, vážný omyl
Nezměníš svoji mysl, svůj život ty zaplatíš!!!
Preach the good word
Speak no more, prepare to burn
A justified torture?
From this may others learn
The life you took a holy death, a grave mistake
No changing your mind, your life you should pay
Vykonej co kážeš
Tvá milá je nyní zesnulá
Poznání je v našich rukách
Nikdy neporozumět
Practice what you preach
Your loved one is now deceased
Knowledge is at our hands
Never to understand
Duchoví Léčení
Spiritual Healing Oslepen zkroucenými cestami tvého života
Zabij pro náboženství,Pán ti odpustí
Idiotstvím je sklíčená tvá mysl
Peklo reálného života najdete
Blinded by the twisted ways of your live
Kill for religion, will the Lord forgive?
Idiocy has stricken your mind
A real-life hell you will find

Text pridal Jidáš

Text opravil METTALIC

Video přidal Louis16

Preklad pridal METTALIC

Preklad opravila inge_rose

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Spiritual Healing

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.