Playlisty Akcie
Reklama

Spirit Crusher - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

It comes from the depths
of a place unknown to the
keeper of dreams
if it could then it would steal
the sun and the moon from the sky
beware
Přichází to z hlubin
z místa neznámého
dozorci snů
kdyby to mohlo, ukradlo by to
slunce a měsíc z oblohy
drž se na pozoru
Human at sight, monster at heart
don't let it inside it could
tear you right apart
Čověk na pohled, monstrum v srdci
nenech to dostat se dovnitř, mohlo by tě to
roztrhat
No guilt, it feeds in plain sight
Spirit Crusher
Stay strong and hold on tight
Spirit Crusher
Žádná vina, krmí se to prostým pohledem
Drtič Duší
Zůstaň silný a drž se pevně
Drtič Duší
Speaking in killing words
The vicious kind that crush and kill
no mercy, its pleasure to taste
The blood that it bled.
Mluví to v zabijáckých slovech
Kruté stvoření které drtí a zabíjí
žádné slitování, je potěšení okusit
krev kterou to samo krvácelo.
(Solo Schuldiner / Hamm) (Solo Schuldiner / Hamm)
When it's time to feed to fulfill
the need to consume a breath
some will rise standing tall
breathing out all the breath from
the voice of a soul.
Když je čas nakrmit se k uspokojení
potřeby zkonzumovat dech,
něco bude stoupat vysoko
vydechováním všeho dechu z
hlasu duše.
Human at sight, monster at heart
don't let it inside it could
tear you right apart
Čověk na pohled, monstrum v srdci
nenech to dostat se dovnitř, mohlo by tě to
roztrhat
No guilt, it feeds in plain sight
Spirit Crusher
Stay strong and hold on tight
Spirit Crusher
Žádná vina, krmí se to prostým pohledem
Drtič Duší
Zůstaň silný a drž se pevně
Drtič Duší
Speaking in killing words
The vicious kind that crush and kill
no mercy, its pleasure to taste
The blood that it bled.
Mluví to v zabijáckých slovech
Kruté stvoření které drtí a zabíjí
žádné slitování, je potěšení okusit
krev kterou to samo krvácelo.

Text pridal Jidáš

Text opravil Waclaus

Video přidal letale

Preklad pridal METTALIC

Preklad opravil EnziStuff

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

The Sound Of Perseverance

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.