Playlisty Akcie
Reklama

1000 Eyes - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Crossing the line into the other side
Emerging as prisoners
To the emptiness of the time
Přejít hranici na druhou stranu
Vynořit se jako zajatci
Do prázdného času
To the left and to the right
From behind - They're out of sight
Plunging into a new found
Age of advanced observeillance
A world-wide, foolproof cage
Vlevo a vpravo
Zezadu - Jsou z dohledu
Vtrhnout za novým objevem
Věk nového rozhledu
Celosvětová, spolehlivá klec
Privacy and intimacy as we know it
Will be a memory
Among many to be passed down
To those who never knew
Soukromí a intimita, jak ji známe
bude vzpomínkou
Mezi mnoha být předán
pro ty, kteří nikdy nepoznali
Living in the pupil of 1,000 eyes Žijí v zornici 1000 očí
Was it overlooked in front of all our faces?
Now, all the mistakes and secrets
Cannot be erased
Byl přehlédnut před všemi našimi tvářemi?
Teď všechny chyby a tajemství
nesmí být vymazány
Viewing the blind complexity
By which laws were justified
To erase simplicity
Přehled o slepé složitosti
Odůvodněna zákony
K vymazání jednoduchosti
To the left and to the right
From behind, they're out of sight
Plunging into a new found
Age of advanced observeillance
A world-wide, foolproof cage
Vlevo a vpravo
Zezadu - Jsou z dohledu
Vtrhnout za novým objevem
Věk nového rozhledu
Celosvětová, spolehlivá klec
Privacy and intimacy as we know it
Will be a memory
Among many to be passed down
To those who never knew
Soukromí a intimita, jak ji známe
bude vzpomínkou
Mezi mnoha být předán
pro ty, kteří nikdy nepoznali
Living in the pupil of 1,000 eyes Žijí v zornici 1000 očí
We are enslaved now Teď jsme zotročeni

Text pridal Jidáš

Video přidal letale

Preklad pridal M.a.r.t.y.

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Symbolic

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.