Playlisty Akcie
Reklama

Empty Words - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Ashes and promises share a bond
Through the winds of change
Words are blown away
When visions that should be
Are tattooed in your mind
The power to let go
Is sometimes hard to find
Prach a sliby sdílejí pouto
Vichry změn
Slova odvanou
Když přeludy, které by měli být
vytetovány ve tvé mysli,
svou mocí odejdou
Někdy je těžké je najít
The answer cannot be found
In the writing of others
Or the words of a trained mind
In a precious world of memories
We finds ourselves confined
Odpověď nelze najít
ve spisech ostatních
nebo ve slovech školených myslí
Ve vzácném světě vzpomínek
zjistíme omezování sebe samých
Claws so razor sharp
Ripping at the spirit
Drápy ostré jako břitva
trhají duši
Promises a potential to hurt
Is anything real?
When forever is to be until
Deep inside, in the world of empty words...
No escaping from those haunting
empty words...
Slibují možnost ublížit
Je něco skutečné?
Když navždy má být
hluboko uvnitř, ve světě prázdných slov...
Není úniku z tohoto honu
prázdná slova...
Do you ever feel it?
A craving that is so strong
To by thought rewind in order to find
Cítíte to někdy?
Touhu, která je tak silná
O které si myslíte, že se přetočí s cílem nalézt
Expectations that shined through the doubt
That soon would turn into the price
Of what a word will be worth
When tomorrow comes
To be and we are left
Standing on our own -
And seeing what is real...
Očekávání, že zazáří přes pochyby
které se brzy otočí v cenu
toho co bude slovo stát
až přijde zítřek
Zůstane a my odejdeme
Stojí na nás samotných -
a dívá se co je pravdivé...
The answer cannot be found
In the writing of others
Or the words of a trained mind
In a precious world of memories
We finds ourselves confined
Odpověď nelze najít
ve spisech ostatních
nebo ve slovech školených myslí
Ve vzácném světě vzpomínek
zjistíme omezování sebe samých
Claws so razor sharp
Ripping at the spirit
Drápy ostré jako břitva
trhají duši
Promises a potential to hurt
Is anything real?
When forever is to be until
Deep inside, in the world of empty words...
No escaping from those haunting
empty words...
Slibují možnost ublížit
Je něco skutečné?
Když navždy má být
hluboko uvnitř, ve světě prázdných slov...
Není úniku z tohoto honu
prázdná slova...

Text pridal Jidáš

Video přidal trasher

Preklad pridal M.a.r.t.y.

Preklad opravil M.a.r.t.y.

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Symbolic

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.