Playlisty Pokec
Reklama

Denial Of Life - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

In your dreams
The pain so real
Before the dead
You'll have to kneel
Hear your future scream
See you epitaph
As you scream
The dead they laugh
Ve tvých snech
Bolest je tak skutečná
Před mrtvým
Budeš muset pokleknout
Slyš svůj budoucí křik
Viz svůj epitaf
Jak křičíš
Mrtví se smějí
Pain, growing stronger
Life, exists no longer
Welcome, to a world of pain
Death and despair
Bolest, zesiluje
Život, už neexistuje
Vítej, ve světě bolesti
Smrti a beznaděje
Denial of life (vile denial)
Denial of life
Denial of life
Odepření života (odporné odepření)
Odepření života
Odepření života
Created by your mind
To overtake your life
Sacrifical suicide
End it with a knife
Much to late
To change your mind
A bloody corpse
Is left behind
Vytvořeno tvou myslí
K předstihnutí tvého života
Obětní sebevražda
Skonči to nožem
Příliš pozdě
Na změnu názoru
Krvavá mrtvola
Je zanechána
Pain, growing stronger
Life, exists no longer
Welcome, to a world of pain
Death and despair
Bolest, zesiluje
Život, už neexistuje
Vítej, ve světě bolesti
Smrti a beznaděje
Denial of life (vile denial)
Denial of life
Denial of life
Odepření života (odporné odepření)
Odepření života
Odepření života

Text pridal Jidáš

Video přidal sonneillon

Preklad pridal poxxop

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Scream Bloody Gore

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.