Playlisty Akcie
Reklama

In The Shadow Of The Horns - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Face of the Goat in the Mirror
Eyes Burn like (an) October Sunrise
As Once they Gazed upon the Hillside
Searching for the Memories...
Tvář kozla v zrcadle,
Oči hoří jako říjnové svítání,
Jako, když se jednou rozhlédli po svahu,
Hledajíce vzpomínky.
In the Shadow of the Horns
only seen by the Kings
of the Dawn (of the) First Millennium
upon the Thrones
Ve stínu rohů
viděnými pouze králi
úsvitu prvního milénia
na trnech.
In the Shadow of the Horns
Cleansed like the air in the Night
World Without End
Ve stínu rohů,
Vyčištěných jako vzduch noci.,
Svět bez konce.
(we've become) a Race of the Cursed Seeds
for five United Forces
in the Eternal Dawn
the Kings that held (their) heads high
(Staneme se) Závod prokletých semen
pěti sjednocených sil,
Ve věčném úsvitu,
Králové, kteří, zvedají (své) ruce vysoko.
The Triumph of chaos - Has Guided our Path
we Circles the holy Sinai - Our Swords Gave Wings
Invisible force of our Abyssic Hate
Our seeds Boil as we gaze upon the New Millennium
Triumf chaosu - Vedl naší cestu.
Obkružujeme svatý Sinaj - Naše meče dávají křídla.
Neviditelná síla hebešské nenávisti,
Naše semena vaří, když hledíme na nové milénium.
Weeping by the Graves of the Glorious Ones
(so) the hardened Frost Melts Away
Clouds Gather across a Freezing Moon
I kiss the Goat - Witchcraft Still Breathes
Plačící nad hroby oslavovaných,
(tak) ztuhlý mráz taje.
Mraky se shromažďují kolem mrazícího měsíce.
Líbám kozla - Čarodějnictví stále dýchá.

Text pridala MissH

Video přidal atblatex

Preklad pridal jablonicky

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

A Blaze In The Northern Sky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.