Playlisty Pokec
Reklama

Power - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I still look at you with eyes that want you
when you move, you make my oceans move too
if I hear my name, I will run your way
Stále na tebe hledím očima, jež tě chtějí
Když se hýbeš, rozhýbáváš i mé oceány
Pokud uslyším své jméno, poběžím tvým směrem
Can we say that we love each other
can we play like there ain’t no other
if I hear my name, I will run your way
Můžeme říct, že se milujeme
Můžeme hrát, jakoby nebyl nikdo jiný
Pokud uslyším své jméno, poběžím tvým směrem
it’s my desire that you feed, you know just what I need
you got power, power
you got power over me
Je mým přáním, aby ses nasytila, víš přesně, co potřebuji
Máš moc, moc
Máš nade mnou moc
I give my all now, cant you see? Why won't you set me free?
you got power, power
you got power over me
Teď dám své vše, nevidíš? Proč mě neosvobodíš?
Máš moc, moc
Máš nade mnou moc
I was lost until I found me in you
I saw a side of me that I was scared to
but now I hear my name and I’m running your way
Byl jsem ztracen, než jsem se našel v tobě
Viděl jsem část sebe, jíž se bojím
Ale teď slyším své jméno a běžím tvým směrem
All I feel as i get closer to you
is the desire to move like you do
so now I hear my name and I’m running your way
Vše co cítím, když se k tobě blížím
Je ta touha hýbat se, jako se hýbeš ty
Takže teď slyším své jméno a běžím tvým směrem
(If you ready now)
(If you ready now)
(If you ready now)
I am ready now
(If you ready now)
(If you ready now)
(If you ready now)
(If you ready now)
(If you ready now)
(Pokud jsi již připravena)
(Pokud jsi již připravena)
(Pokud jsi již připravena)
Já jsem již připraven
(Pokud jsi již připravena)
(Pokud jsi již připravena)
(Pokud jsi již připravena)
(Pokud jsi již připravena)
(Pokud jsi již připravena)
it’s my desire that you feed, you know just what I need
you got power, power
you got power over me
Je mým přáním, aby ses nasytila, víš přesně, co potřebuji
Máš moc, moc
Máš nade mnou moc
I give my all now, cant you see? Why won't you set me free?
you got power, power
you got power over me
Teď dám své vše, nevidíš? Proč mě neosvobodíš?
Máš moc, moc
Máš nade mnou moc
you’re the one that seduced me,
lured me in with your beauty,
now I know that you used me
I am ready now
I am ready now
all you did was confuse me,
you're no longer what I need,
touch me slow, feel my heart bleed
I am ready now
I am ready now
Ty jsi ta, jež mě svedla
Přilákala mě svojí krásou
Teď vím, že jsi mě použila
Já jsem již připraven
Já jsem již připraven
Vše, co jsi udělala, bylo, že jsi mě zmátla
Již nejsi to, co potřebuji
Dotýkej se mě pomalu, vnímej, jak mi krvácí srdce
Já jsem již připraven
Já jsem již připraven

Text pridal imperfect

Text opravil GodIsDead

Video přidal imperfect

Preklad pridal GodIsDead

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Nezaradené do albumu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.