Playlisty Akcie
Reklama

Violet Chemistry - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

When the floor is wet
And the lights come on, but you don't wanna leave
And your phone is lost
But the car's outside, waitin' out on the street
Podlaha je vlhká
A světla se rozsvěcí, ale ty nechceš odejít
A tvůj mobil je ztracený
Ale to auto venku, stále čeká na ulici
Tonight, we'll just be wrong, ain't done this in so long
We ain't gotta talk, baby, we'll keep the stereo on
When the floor is wet
And the lights come on, but you don't wanna leave
Dnes večer se prostě spleteme, už jsem to dlouho nedělala
Nebudeme mluvit, zlato, necháme puštěné rádio
Když je podlaha vlhká
A světla se rozsvěcí, ale ty nechceš odejít
Stay a while, stay a while with me (Oh, oh)
Stay a while, don't deny the violet chemistry (Oh, oh)
Stay a while, stay a while with me (Mm, no, oh)
Stay a while, put your arms around me
Put them around me
Zůstaň chvíli, zůstej chvíli se mnou (Oh, oh)
Zůstaň chvíli, nepopírej tu fialovou chemii (Oh, oh)
Zůstaň chvíli, zůstej chvíli se mnou (Mm, no, oh)
Zůstaň chvíli, dej ruce kolem mě
Dej je kolem mě
When thе floor is wet
And the lights come on, but you don't wanna lеave
Can I bum a cigarette? (Bum a cigarette)
We could paint our names in black on the marquee
Podlaha je vlhká
A světla se rozsvěcí, ale ty nechceš odejít
Můžu si zapálit cigaretu?
Mohli jsme namalovat černě naše ména na zahradní stan
Tonight, we'll just be wrong (Wrong), ain't done this in so long (Long)
We ain't gotta talk, baby, we'll keep the stereo on
When the floor is wet
And the lights come on, but you don't wanna leave
Dnes večer se prostě spleteme (Spleteme), už jsem to dlouho nedělala (Dlouho)
Nebudeme mluvit, zlato, necháme puštěné rádio
Když je podlaha vlhká
A světla se rozsvěcí, ale ty nechceš odejít
Stay a while, stay a while with me (Oh, oh)
Stay a while, don't deny the violet chemistry (Oh, oh)
Stay a while, stay a while with me (Mm, no, oh)
Stay a while, put your arms around me
Put them around me
Zůstaň chvíli, zůstej chvíli se mnou (Oh, oh)
Zůstaň chvíli, nepopírej tu fialovou chemii (Oh, oh)
Zůstaň chvíli, zůstej chvíli se mnou (Mm, no, oh)
Zůstaň chvíli, dej ruce kolem mě
Dej je kolem mě
Fingers start to dance along the figures and the shapes
Mixing all the colors like we're makin' a Monet
There's something between us that's too major to ignore
May not be eternal but nocturnal, nothin' more
Fingers start to dance along the figures and the shapes
Mixing all the colors like we're makin' a Monet
There's something between us that's too major to ignore
May not be eternal but nocturnal, nothin' more
Prsty začínají tancovat podle figur a tvarů
Míchají všechny ty barvy, jako bychom dělali Moneta
Je tu něco mezi námi, co je moc velké na to, to ignorovat
Možná to nebude věčné, ale noční, nic víc
Prsty začínají tancovat podle figur a tvarů
Míchají všechny ty barvy, jako bychom dělali Moneta
Je tu něco mezi námi, co je moc velké na to, to ignorovat
Možná to nebude věčné, ale noční, nic víc
Tonight, we'll just be wrong (Wrong), ain't done this in so long (Long)
We ain't gotta talk, baby, we'll keep the stereo on
Dnes večer se prostě spleteme (Spleteme), už jsem to dlouho nedělala (Dlouho)
Nebudeme mluvit, zlato, necháme puštěné rádio
Stay a while, stay a while with me (Oh, oh)
Stay a while, don't deny the violet chemistry (Oh, oh)
Stay a while, stay a while with me (Mm, no, oh)
Stay a while, put your arms around me
Put them around me
Zůstej chvíli, zůstej chvíli se mnou (Oh, oh)
Zůstej chvíli, nepopírej tu fialovou chemii (Oh, oh)
Zůstaň chvíli, zůstej chvíli se mnou (Mm, no, oh)
Zůstaň chvíli, dej ruce kolem mě
Dej je kolem mě
Stay with me a while, stay with me a while
Stay with me a while, stay with me a while
Stay with me a while, stay with me a while
Stay with me a while, stay with me a while
Zůstaň chvíli se mnou, zůstej chvíli se mnou
Zůstaň chvíli se mnou, zůstej chvíli se mnou
Zůstaň chvíli se mnou, zůstej chvíli se mnou
Zůstaň chvíli se mnou, zůstej chvíli se mnou

Text pridala lenule_her

Video přidala lenule_her

Preklad pridala clariana

Preklad opravila clariana

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Endless Summer Vacation

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.