Playlisty Akcie
Reklama
playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

I'm on an island, dirty dancing in the sun
So close to heaven, but so far from everyone
Yeah, I've got treasures buried underneath the sand
But I'm still wishing for the love that I don't have
Jsem na ostrově, hříšný tanec na slunci
Tak blízko ráji, ale tak daleko ode všech
Jo, v písku mám zakopané poklady
Ale stále čekám na lásku, kterou nemám
Mama told me, "Girl, smoke 'em if you got 'em"
Left my lighter back at home with all my problems
So I'm sittin' here wondering all day long
Máma mi řekla "Holka, když je máš, tak je vykuř"
Nechala jsem svůj zapalovač doma spolu se všemi svými problémy
Tak tady sedím a celý den zmítám
Am I stranded (Am I stranded) on an island? (On an island)
Or have I landed (Have I landed) in paradise?
Am I stranded (Am I stranded) on an island? (On an island)
Or have I landed in paradise?
Jsem uvězněná (jsem uvězněná) na ostrově? (Na ostrově)
Nebo jsem přistála (přistála jsem) v ráji?
Jsem uvězněná (jsem uvězněná) na ostrově? (Na ostrově)
Nebo jsem přistála v ráji?
I can paint my toenails whilе I'm soaking up the sea
The only thing that's missing hеre is you and our TV
And I won't lie, it sure gets lonely here at night
But no one here needs nothin' from me and it's kind of nice
Můžu si nalakovat nehty na nohou, zatímco se sluním v moři
Jediná věc, co tu chybí, jsi ty a naše televize
A nebudu lhát, v noci to tu je osamělý
Ale nikdo tu ode mě nic nepotřebuje a je to docela milý
Mama told me, "Girl, smoke 'em if you got 'em"
Left my lighter back at home with all my problems
So I'm sittin' here wondering all day long
Máma mi řekla "Holka, když je máš, tak je vykuř"
Nechala jsem svůj zapalovač doma spolu se všemi svými problémy
Tak tady sedím a celý den zmítám
Am I stranded (Am I stranded) on an island? (On an island)
Or have I landed (Have I landed) in paradise?
Am I stranded on an island?
Or have I landed in paradise?
Jsem uvězněná (jsem uvězněná) na ostrově? (Na ostrově)
Nebo jsem přistála (přistála jsem) v ráji?
Jsem uvězněná (jsem uvězněná) na ostrově? (Na ostrově)
Nebo jsem přistála v ráji?
I hear your voice like a song on the radio
All day along, 'cause, boy, I've been missing you
I hear your voice like a song on the radio, ah
I hear your voice like a song on the radio (Hey, ah)
All day along, 'cause, boy, I've been missing you (Hey)
I hear your voice like a song on the radio, ah
Slyším tvůj hlas jako písničku v rádiu
Celý den, protože, chlapče, stýskalo se mi po tobě
Slyším tvůj hlas jako písničku v rádiu, ah
Slyším tvůj hlas jako písničku v rádiu (Hey, ah)
Celý den, protože, chlapče, stýskalo se mi po tobě (hey)
Slyším tvůj hlas jako písničku v rádiu
Am I stranded on an island?
Or have I landed in paradise?
Am I stranded on an island?
Or have I landed in paradise?
Am I stranded (I hear your voice like a song on the radio)
On an island? (All day along, 'cause, boy, I've been missing you)
Or have I landed (I hear your voice like a song on the radio, ah)
In paradise?
Am I stranded (I hear your voice like a song on the radio)
On an island? (All day along, 'cause, boy, I've been missing you)
Or have I landed (I hear your voice like a song on the radio, ah)
In paradise?
Jsem uvězněná na ostrově?
Nebo jsem přistála v ráji?
Jsem uvězněná na ostrově?
Nebo jsem přistála v ráji?
Jsem uvězněná (Slyším tvůj hlas jako písničku v rádiu)
Na ostrově? (Celý den, protože, chlapče, stýskalo se mi po tobě)
Nebo jsem přistála (Slyším tvůj hlas jako písničku v rádiu)
V ráji?
Jsem uvězněná (Slyším tvůj hlas jako písničku v rádiu)
Na ostrově? (Celý den, protože, chlapče, stýskalo se mi po tobě)
Nebo jsem přistála (Slyším tvůj hlas jako písničku v rádiu, ah)
V ráji?
Am I stranded (I hear your voice like a song on the radio)
On an island? (All day along, 'cause, boy, I've been missing you)
Or have I landed (I hear your voice like a song on the radio, ah)
In paradise?
Am I stranded on an island?
Or have I landed
Jsem uvězněná (Slyším tvůj hlas jako písničku v rádiu)
Na ostrově? (Celý den, protože, chlapče, stýskalo se mi po tobě)
Nebo jsem přistála (Slyším tvůj hlas jako písničku v rádiu, ah)
V ráji?
Jsem uvězněná na ostrově?
Nebo jsem přistála

Text pridala lenule_her

Video přidala lenule_her

Preklad pridala wild_moon

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Endless Summer Vacation

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.