Pokec Playlisty
Reklama

Inspired - text, preklad

playlist Playlist
I'm writing down my dreams, all I'd like to see
Starting with the bees, or else they're gonna die
There will be no trees, or air for us to breathe
I start feeling mad, but then I feel inspired
Thinking about the days coming home with dirty feet
From playing with my dad, all day in the creek
He somehow has a way of knowing what to say
So when I'm feeling sad, he makes me feel inspired
Sepisuji si mé sny, vše, co bych ráda viděla
Začínám u včel, jinak zemřou
Nebudou tu žádné stromy ani vzduch, který bychom mohli dýchat
Začnu být naštvaná, ale pak se cítím inspirovaná
Přemýšlím o těch dnech, kdy přicházím domů se špinavými chodidly
Nebo si celý den hraji s mým tátou u potoka
Ten nějakým způsobem vždycky ví, co říct
Takže když se cítím smutná, inspiruje mě
[Chorus]
We are meant for more
You're the handle on the door, that opens up to change
I know it sounds so strange, to think
We are meant for more
You're the handle on the door, that opens up to change
I know that sounds so strange
Because you always felt so small, but know you aren't at all
And I hope you feel inspired
Oh, I hope you feel inspired
Jsme určeni pro větší věci
Zatáhni za kliku na dveřích, co se otevírají ke změně
Vím, že to zní podivně, myslet si
Že jsme učeni pro větší věci
Zatáhni za kliku na dveřích, co se otevírají ke změně
Vím, že to zní podivně
Protože ses vždycky cítil tak malý, ale věz, že ani trochu nejsi
A já doufám, že se cítíš být inspirován
Oh, doufám, že se cítíš být inspirován

How can we escape, all the fear, all the hate?
Is anyone watching us down here?
Death is life, it's not a curse
Reminds us of time, and what it's worth
To make the most of it while we're here
Jak unikneme všemu tomu strachu, vší té nenávisti?
Shlíží sem na nás někdo?
Smrt je život, ne prokletí
Připomíná nám čas a za co stojí ho strávit
Vytěžit z něj co nejvíc, zatímco jsme tady

[Chorus ]
We are meant for more
You're the handle on the door, that opens up to change
I know it sounds so strange
We are meant for more
There's a lock on the door, but we hold the key to change
Jsme určeni pro větší věci
Zatáhni za kliku na dveřích, co se otevírají ke změně
Vím, že to zní podivně, myslet si
Že jsme určeni pro větší věci
Na těch dveřích je zámek, ale to my držíme ten klíč ke změně

But how can we escape, all the fear, all the hate?
Is anyone watching us down here?
Jak unikneme všemu tomu strachu, vší té nenávisti?
Shlíží sem na nás někdo?

Text pridala Lexie8

Text opravila Bejulin

Videa přidali NickieAnne, Aninek44

Preklad pridala Anite

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.