Playlisty Akcie
Reklama

Handstand - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

We met each other on the neon dinghy
Past the manta rays and palm trees
Glowing creatures beamed down from great heights
Electric eels in red venom
In the sky, we could see the riders on the horseback
On comets, coming toward us, kicking up with laughter
My friend Big Twitchy rode the boat to the light
Surfed the north break
We danced until there was nothing left
Just me and Twitchy
'Cause that's all we knew
Potkali jsme se na malém neonovém člunu
Kolem rejnoků a palem
Nadšená stvoření zářící z velkých výšin
Električtí úhoři v červeném jedu
Na nebi bychom mohli vidět jezdce na koňských hřbetech
Na kometách, přilétajících k nám, vířící se smíchem
Můj kamarád Big Twitchy mířil člun ke světlu
Surfoval severní průlom
Tancovali jsme, až nic nezbývalo
Jen já a Twitchy
Protože to bylo všechno, co jsme znali
Ah, ah, ah, ah
Ah, ah, ah, ah
Ah-ah, ah-ah
Ah, ah, ah, ah
Ah, ah, ah, ah
Ah-ah, ah-ah, ah
Ah, ah, ah, ah
Ah, ah, ah, ah
Ah-ah, ah-ah
Ah, ah, ah, ah
Ah, ah, ah, ah
Ah-ah, ah-ah, ah
You're questioning the science, 'cause you don't understand
How I'm doing what I'm doing in a fucking handstand
You found it so impressive that I do it again
My other one is busy, so I use my left hand
We took it kinda fast, but you're putting it slow
I see your mother's calling and you're hitting ignore
It's like you saw an unicorn, you don't understand
How I'm doing what I'm doing in a fucking handstand
Pochybuješ nad vědou, protože nechápeš
Jak dělám to, co dělám v zasrané stojce
Připadá ti to tak oslnivé, že to udělám znovu
Má druhá je zaneprázdněná, tak použiju levou ruku
Šli jsme na to docela hopem, ale pokládáš to pomalu
Vidím, že ti volá matka, ale ty to típneš
Je to jako bys viděl jednorožce, nechápeš, jak dělám to, co dělám v zasrané stojce
I wish I could crawl inside your heart
Take you captive and then sail away
I wish I could know that it's forever
Take me captive and then sail away
Kéž bych se mohla stočit do tvého srdce
Zajmout tě a pak odplachtit
Kéž bych mohla vědět, že je to navždy
Zajmi mě a pak odplachti
You're questioning the science, 'cause you don't understand
How I'm doing what I'm doing in a fucking handstand
You found it so impressive that I do it again
My other one is busy, so I use my left hand
We took it kinda fast but you're putting it slow
I see your mother's calling and you're hitting ignore
It's like you saw an unicorn, you don't understand
How I'm doing what I'm doing in a fucking handstand
Pochybuješ nad vědou, protože nechápeš
Jak dělám to, co dělám v zasrané stojce
Připadá ti to tak oslnivé, že to udělám znovu
Má druhá je zaneprázdněná, tak použiju levou ruku
Šli jsme na to docela hopem, ale pokládáš to pomalu
Vidím, že ti volá matka, ale ty to típneš
Je to jako bys viděl jednorožce, nechápeš, jak dělám to, co dělám v zasrané stojce

Text pridala lenule_her

Video přidala lenule_her

Preklad pridala wild_moon

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Endless Summer Vacation

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.