Playlisty Pokec
Reklama

So Cold - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Here you are again, sitting at our
place with him
I can't believe that you would be
so cold,
I know that you wanna be,with
somebody new and that's cool with me,
But this right here is just so cold
Tu sú opäť, ako sedí na našich
miesto s ním
Nemôžem uveriť, že by ste sa
tak studená,
Viem, že chceš byť, s
niekto nový a to je v pohode so mnou,
Ale tohle tady je len taká zima
Didn't I give you all the things that I
said I would,
Didn't I take you all the places that
I said I would,
Didn't I give you the love that I said
I would,
Tell me how could you go, and...
Copak som vám všetky veci, ktoré som
povedal by som,
Copak som vás všetkých miesta,
Povedal som, že,
Copak som vám lásku, že som povedal:
Chcel by som,
Povedz mi, ako by ste mohli ísť, a ...
[refrén]
And Give my love away
And Give my love away
And Give my love away
And Give my love away
And Give my love away
And Give my love away
You're So cold
Chór
A dať svoju lásku preč
A dať svoju lásku preč
A dať svoju lásku preč
A dať svoju lásku preč
A dať svoju lásku preč
A dať svoju lásku preč
Ty si tak chladný
I'm hoping now my eyes deceive, cos
this really can't be what I see,
I can't believe that you would be so cold,
This house we bought for you and I, The
bed we made love is where he lies?
Girl this right here is just so cold
Ja som dúfal, že sa moje oči oklamať, cos
to skutočne nemôže byť to, čo vidím,
Nemôžem uveriť, že by ste sa tak studená,
Tento dom sme kúpili pre teba a ja,
nocľah sme sa milovali, je, kde leží?
Dievča to tu je len taká zima
Didn't I give you all the things that I said
I would,
Didn't I take you to the places that I said
I would,
Didn't I give you the love that I said I
would,
Tell me how could you go, and...
Copak som vám všetko, čo som povedal
Chcel by som,
Copak som vás na miesta, ktoré som povedal
Chcel by som,
Copak som vám lásku, že som povedal, som
by,
Povedz mi, ako by ste mohli ísť, a ...
[Chorus x2] Chorus x2

Text pridala Hrushanda

Video přidala SuperSonic

Preklad pridala petronela18

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.