Playlisty Pokec
Reklama

She's Like A Star - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

She's my everything,
Like good morning girl,
She's my angel, up above my world,
And she's the only one, who understands me,
That's why I call her, my new family,
Ona je moje všechno,
Dobré ráno, jako holka,
Je to můj anděl, nahoře můj svět,
A ona je jediná, kdo rozumí mi,
Proto jsem jí zavolal, moje nová rodina,
[Pre Chorus]
See she's the only one that I want by my side,
She's the only one that I believe can save my life,
She makes me want to be a better man (Oh I)
She's higher than the sky, the sun and the moon,
[Pre Chorus]
Viz ona je jediná, kterou chci po mém boku,
Ona je jediná, že věřím, že může zachránit život,
Dělá mi, chci být lepší člověk (Oh)
Je vyšší než nebe, slunce a měsíc,
[refrén]
She's like a star,
(Like a star, like a star)
Ooh baby she's like a star,
(Like a star, like a star)
Ooh baby she's like a star,
(Like a star, like a star)
Ooh baby she's like a star,
(Like a star, like a star)
[Refrén]
Je jako hvězda,
(Podobně jako hvězda, jako hvězda)
Ooh dítě, které je jako hvězda,
(Podobně jako hvězda, jako hvězda)
Ooh dítě, které je jako hvězda,
(Podobně jako hvězda, jako hvězda)
Ooh dítě, které je jako hvězda,
(Podobně jako hvězda, jako hvězda)
Now let me explain, she's the best of me,
Is it clich©? To say she's destiny,
There's no one else but her, well least for me,
That's exactly why, I must now
repeat, that...
A teď mi dovolte vysvětlit, ona je nejlepší ze mě,
Je to clich ©? Chcete říct, ona je osud,
Není nikdo jiný, ale jí, tak alespoň pro mne,
To je přesně důvod, proč musím teď
Opakuji, že ...
[Pre Chorus] [Pre Chorus]
[Rap Section]
She's my star my light, starry night,
Aviator shades cos she shine so bright,
Beats on the G5, songs I write, Just so I
can take her on take them G5 flights,
Yeah she's my type, just my height,
She's my fit, she's just right,
She's like I think we might,
Go far, I'm like you right,
Cos she could be my angel wings,
Her voice sounds like an angel sings,
Yeah I be back with the trademark strings,
Just tryina compliment the sound she brings,
She's like we could go far, I'm like you, you, you are,
I'm like you, you, you are,
You are my,my, guiding star.
[§ Rap]
Je to moje hvězda mé světlo, hvězdné nebe,
Letec odstíny cos jí svítí tak jasně,
Beats na G5, píšu písničky, jen tak jsem
může si ji vzít na ně G5 lety,
Jo, ona je můj typ, jen moje výška,
Je to moje fit, ona je jen správné,
Je to, jako myslím, že bychom mohli,
Daleko, já jsem jako ty pravé,
Protože ona by mohla být moje andělská křídla,
Její hlas zní jako anděl zpívá,
Jo, já se vrátím s ochrannou známkou struny,
Jen tryina pochválit zvuk, přináší,
Je to, jako bychom mohli dojít daleko, jsem rád, ty, ty jsou,
Jsem rád, ty, ty jsou,
Ty jsi můj, můj, hlavní hvězda.
[refrén] [Refrén]

Text pridala Hrushanda

Video přidala sajmon9

Preklad pridala sajmon9

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.