Playlisty Pokec
Reklama

Hangover ft. Flo Rida - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

[Taio Cruz]
I got a hangover, wo-oh!
I've been drinking too much for sure
I got a hangover, wo-oh!
I got an empty cup
Pour me some more
[Taio Cruz]
Mám kocovinu, wo-Oh!
Pil jsem příliš moc, pro jistotu
Mám kocovinu, wo-Oh!
Mám prázdnou sklenku
Nalijte mi víc
So I can go until I blow up, eh
And I can drink until I throw up, eh
And I don't never ever want to grow up, eh
I wanna keep it going, keep keep it going,
going, going, going...
Takže můžu pokračovat, dokud nevybuchnu, eh
A můžu pít, dokud se nepozvracím, eh
A vůbec nikdy nechci vyrůst, eh
Chci pokračovat, nechat nechat to pokračovat,
pokračovat, pokračovat, pokračovat...
I got a little bit trashed last night, night
I got a little bit wasted, yeah yeah
I got a little bit mashed last night, night
I got a little shhh faced it, yeah yeah
Mám maličko nepořádek, z včerejší noci, noci
Mám maličko zpustošeno, yeah yeah
Mám v tom maličko kaši z včerejší noci, noci
Mám maličko Pssst tomu čelit, yeah yeah
Oh oh oh oh oh
I'm on the roof
Oh oh oh oh oh
If you don't know
Oh oh oh oh oh
Well now you know
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh
Jsem na střeše
Oh oh oh oh oh
Pokud nevíš
Oh oh oh oh oh
Tak a teď víš
Oh oh oh oh oh
I got a hangover, wo-oh!
I've been drinking too much for sure
I got a hangover, wo-oh!
I got an empty cup
Pour me some more
Mám kocovinu, wo-Oh!
Pil jsem příliš moc, pro jistotu
Mám kocovinu, wo-Oh!
Mám prázdnou sklenku
Nalijte mi víc
So I can go until I blow up, eh
And I can drink until I throw up, eh
And I don't never ever want to grow up, eh
I wanna keep it going, keep keep it going,
Come on!
Takže můžu pokračovat, dokud nevybuchnu, eh
A můžu pít, dokud se nepozvracím, eh
A vůbec nikdy nechci vyrůst, eh
Chci to pokračovat, nechat nechat to pokračovat,
Pojďme na to!
[Flo Rida - Rap]
Drink up, cause a party ain't a party,
Till you ride all through it
End up on the floor can't remember you clueless
Officer like: What the hell is you doing?
Stumbling, fumbling you wonder what come again
Give me henn, give me gin, give me liquor,
Give me champagne
Bubbles till the end
What happens after that,
If you inspired it 'till I'm ten?
I call my homie Taio, we can all sip again
Get it in and again and again
Wasted so what, irrelevant
We're kicked to the head, who's selling it
Now I got a hangover, that's my medicine
Don't mean like I said, I'm too intelligent
A little jack can't hurt this veteran
I show up but I never throw up,
So let the drinks go up, go up
[Flo Rida - Rap]
Do dna, protože párty není párty,
Dokud se nedostanete přes všechno
Skončí to na podlaze, nevzpomínáš si, jsi bezradný
Správce je jako: Co to sakra děláš?
Klopýtnutí, tápání a tebe zajímá, co zas přijde
Dej mi Henn, dej mi gin, dej mi likér,
Dej mi šampaňské
Bublinky až do konce
Co se stane po tom,
Pokud jsi se tím inspiroval od deseti?
Volám kámošovi Taiovi, zase všechno vysrkáme
Do toho a znovu a znovu
Promrháno a co, irelevantní
Kopli jsme do hlavy, kdo to prodává
Teď mám kocovinu, to je můj lék
Nemyslím to, jak jsem řekl: Jsem příliš inteligentní
Malý hever nemůže ublížit tomuto veteránovi
Předvedu, ale nikdy nezvracím,
Tak nechte pití stoupat, stoupat
[Taio Cruz]
I got a hangover, wo-oh!
I've been drinking too much for sure
I got a hangover, wo-oh!
I got an empty cup
Pour me some more
[Taio Cruz]
Mám kocovinu, wo-Oh!
Pil jsem příliš moc, pro jistotu
Mám kocovinu, wo-Oh!
Mám prázdnou sklenku
Nalijte mi víc
So I can go until I blow up, eh
And I can drink until I throw up, eh
And I don't never ever want to grow up, eh
I wanna keep it going, keep keep it going,
Come on!
Going, going, going, going...
Takže můžu pokračovat, dokud nevybuchnu, eh
A můžu pít, dokud se nepozvracím, eh
A vůbec nikdy nechci vyrůst, eh
Chci to pokračovat, nechat nechat to pokračovat,
Pojďme na to!
Pokračovat, pokračovat, pokračovat, pokračovat...
I got a hangover, wo-oh!
I've been drinking too much for sure
I got a hangover, wo-oh!
I got an empty cup
Pour me some more
Mám kocovinu, wo-Oh!
Pil jsem příliš moc, pro jistotu
Mám kocovinu, wo-Oh!
Mám prázdnou sklenku
Nalijte mi víc
So I can go until I blow up, eh
And I can drink until I throw up, eh
And I don't never ever want to grow up, eh
I wanna keep it going, keep keep it going,
Come on!
Takže můžu pokračovat, dokud nevybuchnu, eh
A můžu pít, dokud se nepozvracím, eh
A vůbec nikdy nechci vyrůst, eh
Chci to pokračovat, nechat nechat to pokračovat,
Pojďme na to!

Text pridala Hammyna

Text opravila misalka66

Video přidala Hammyna

Preklad pridal pajin.elvis

Preklad opravila misalka66

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.