Playlisty Pokec
Reklama

Warrior - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
You fascinated me
cloacked in shadows and secrecy
the beauty of a broken angel
Fascinoval si ma
Skrytý do tieňov a tajomstiev
Krása zlomeného anjela
I ventured carefully
afraid of what you thought I'd be
but pretty soon I was entangled
Opatrne som sa odvážila
Ustráchaná z toho, čo si si myslel že budem
Ale čoskoro som bola zapletená
You take me by the hand
I question who I am
Vezmeš ma za ruku,
Kladiem si otázku, kto som
Teach me how to fight
i'll show you how to win
you're my mortal flaw
and I'm your fatal sin
let me feel the sting
the pain
the burn
under my skin
Nauč ma ako bojovať,
ukážem ti ako vyhrať
Si moja smrteľná chyba
a ja som tvoj fatálny hriech
Dovoľ mi, aby som cítila bodnutie,
bolesť,
Vypaľovanie
pod kožu
Put me to the test
I'll prove that I am strong
won't let myself believe
that what we feel is wrong
I finally see what you knew
was inside me all along
Daj mi skúšku,
dokážem, že som silná
Nedovolím si veriť že to
čo cítime, je zlé
Nakoniec som uvidela, čo si vedel,
bolo to vo mne celú dobu
That behind this soft exterior
Lies a warrior
Že za touto mäkkou tvárou,
leží bojovník
My memory refused
to separate the lies from truth
and search the past
my mind created
Moja pamäť odmietla
Oddeliť lži od pravdy
A pozrieť si minulosť,
ktorú moja myseľ vytvorila
I kept on pushing through
standing resolute which you
in equal measure
loved and hated
Stále som to ja
Rozhodne stojaca, ktorá ťa
Rovnakou mierou
milovala a nenávidela
You take me by the hand
I'm seeing who I am
Vezmeš ma za ruku,
vidím kto som
Teach me how to fight
I'll show you how to win
you're my mortal flaw
and I'm your fatal sin
let me feel the sting
the pain
the burn
under my skin
Nauč ma ako bojovať,
ukážem ti ako vyhrať
Si moja smrteľná chyba
a ja som tvoj fatálny hriech
Dovoľ mi, aby som cítila bodnutie,
bolesť,
Vypaľovanie
pod kožu
Put me to the test
I'll prove that I am strong
won't let myself believe
that what we feel is wrong
finally see what you knew
was inside me all along
Daj mi skúšku,
dokážem, že som silná
Nedovolím si veriť že to
čo cítime, je zlé
Nakoniec som uvidela, čo si vedel,
bolo to vo mne celú dobu
That behind this soft exterior
Lies a warrior
Lies a warrior
Že za touto mäkkou tvárou,
leží bojovník
leží bojovník
You take me by the hand
I'm sure of who I am
Vezmi ma za ruku
som si istá, kto som
Teach me how to fight
I'll show you how to win
you're my mortal flaw
and I'm your fatal sin
let me feel the sting
the pain
the burn
under my skin
Nauč ma ako bojovať,
ukážem ti ako vyhrať
Si moja smrteľná chyba
a ja som tvoj fatálny hriech
Dovoľ mi, aby som cítila bodnutie,
bolesť,
Vypaľovanie
pod kožu
Put me to the test
I'll prove that I am strong
won't let myself believe
that what we feel is wrong
finally see what you knew
was inside me all along
Daj mi skúšku,
dokážem, že som silná
Nedovolímsi veriť že to
čo cítime, je zlé
Nakoniec som uvidela, čo si vedel,
bolo to vo mne celú dobu
That behind this soft exterior
Lies a warrior
Že za touto mäkkou tvárou,
leží bojovník
Vooohhh Vooohhh
The pictures come to life
wake in me the dead of night
open my eyes
I must be dreaming
Obrazy ožívajú
Prebudenie v hĺbke noci
Otvor mi oči,
musím snívať
Clutch my pillow tight
brace myself for the fight
I've heard that seeing
is believing
Zovriem svoj vankúš pevne
Vzchopím sa na boj
Počula som, že vidieť
znamená veriť

Text pridala KaiaMae

Text opravila emmal

Videa přidali KaiaMae, pes, Angele

Preklad pridala KaiaMae

Preklad opravila TessaViki

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Porcelain Heart

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.