Pokec Playlisty
Reklama

This Dying World - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Today you closed your eyes
And I saw the angels fly,
Raised and stun
It's falling down forever
Now you dream, this all a dream
And I know what's symbol means.
Dneska jsi zavřela své oči
A já viděl letět anděli
Povzneseni a omráčeni
Navěky to padá dolů
Teď sním, aby to všechno byl sen
A já vím, co znamená symbol
I raised my hands of the heighs and watched the sky.
I see phoenix raising higher above
Touching the sun, the shining lights,
The sky exploze
And when my blinded eyes begin to see.
My world has changed, it's staring to bleeding.
Pozvedl jsem ruce k výškám a sledoval oblohu
Vidím fénixe stoupajícího výš
Dotýkající ho se slunce, zářících světel
Nebeská exploze
A když moje slepé oči začaly vidět
Můj svět se změnil, začal krvácet
Wooohoo no no. Wooohoo no no
With you this world is dying
You stoped the father's steps,
No one can feel the boy, who's leaving.
S tebou tento svět umírá
Zastavila jsi otcův krok
Nikdo nemůže cítit chlapce, který odchází
Your journey starting something
We're on the start when you rest
This for well, the final rest forever
Tvá cesta něco začíná
Jsme na začátku, když odpočíváš
To je pro dobrý, poslední věčný odpočinek
Today you closed your eyes
And I saw the angels fly
The sky covered finally in darkness
Why have this fading away?
Modesty and found the key
The world has turn from colory to grave
Dneska jsi zavřela své oči
A já viděl letět anděli
Nebe se konečně zahalilo do temnoty
Proč má tohle uvadnout?
Skromnost a nalezení klíče
Svět se změnil z barevného v hrob
This world has lost that's ones that shine
This world has lost his glorious time
This world has found his fate
Yeah, this is fate
This world has reached the tempt forever more
This taint world stood to black
Tenhle svět ztratil ty, kteří zážili
Tenhle svět ztratil svůj čas slávy
Tenhle svět našel svůj osud
Yeah, tohle je osud
Tenhle svět dosáhl pokušení
Tenhle krutý svět stoupl do černa
With you this world is dying
You stoped the father's steps,
No one can feel the boy, who's leaving.
S tebou tento svět umírá
Zastavila jsi otcův krok
Nikdo nemůže cítit chlapce, který odchází
Your journey starting something
We're on the start when you rest
This for well, the final rest forever
Tvá cesta něco začíná
Jsme na začátku, když odpočíváš
To je pro dobrý, poslední věčný odpočinek
With you....
With you this world is dying
We reached the father's step
No one can feel the boy you're leaving
S tebou...
S tebou tenhle svět umírá
Dosáhli jsme otcova kroku
Nikdy nemůže cítit chlapce, kterého opouštíš
Your journey starting something
We're on the start when you rest
This for well, the final rest forever
Tvá cesta něco začíná
Jsme na začátku, když odpočíváš
To je pro dobrý, poslední věčný odpočinek
Forever.... Navěky...

Text pridala Wolfwoman

Text opravil DevilDan

Video přidala Wolfwoman

Preklad pridal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.