Playlisty Pokec
Reklama

Stolen Prayer - text, preklad

playlist Playlist
I walk the streets alone
On feeble bones I ride
My sins are etched in stone
I got no place to hide
Well, I was unshakable
In what I did believe
I feel so breakable
But have I been deceived
Procházím se ulicemi sám
nesu se na vetchých kostech
moje hříchy jsou vyleptány v kameni
není žádné místo, kam bych se schoval
Jo, byl jsem neotřesitelný
v tom, v co jsem jsem věřil
cítím se tak křehký
Ale - byl jsem oklamán?
You showed me your paradise
And your carnival of souls
But my heart keeps telling me
That ain't the place to go
Well, I'm not invincible
So I want you to leave
Well, I'm so convincible
But have I been deceived
Ukázal jsi mi Tvůj ráj
a Tvůj karneval duší
ale moje srdce mi dál říká
že to není místo, kam jít
no, nejsem nezdolný
tak chci, abys odešel
jo, dám se tak snadno přesvědčit
ale - byl jsem oklamán?
I take your words and try them on
"Yeah, it's a perfect fit, boy"
You tell me one size fits us all
"Yeah, like an old straightjacket"
Well, tell me why I'm so afraid
All my words are spoken
All my words are spoken
All my words are spoken
In a stolen prayer
Vzal jsem Tvá slova, a zkusil jsem si je
"jo, je to perfektní střih, chlapče"
Říkáš mi, že jedna velikost padne nám všem
"jo, jako stará svěrací kazajka!"
No tak mi tedy řekni, proč se tak bojím
(všechna moje slova jsou vyřčena)
(všechna moje slova jsou vyřčena)
Všechna moje slova jsou vyřčena
v ukradené modlitbě
I remember yesterday
When things were black and white
Never thought I'd get confused
On what was wrong and right
Well, I'm not unbreakable
With armour on my skin
Well, it's not unthinkable
I could be fooled again
Pamatuji si včerejšek
kdy věci byly černé a bílé
nikdy jsem si nepomyslel, že bych mohl mít zmatek
v tom, co je špatné a co dobré
no, nejsem nezlomný
s pancířem na mé kůži
no, není nemyslitelné
že bych mohl být znovu ošizen
I take your words and try them on
"Yeah, it's a perfect fit, boy"
You tell me one size fits us all
"Yeah, like an old straightjacket"
Well, tell me why I'm so afraid
All my words are spoken
All my words are spoken
All my words are spoken
In a stolen prayer
Vzal jsem Tvá slova, a zkusil jsem si je
"jo, je to perfektní střih, chlapče"
Říkáš mi, že jedna velikost padne nám všem
"jo, jako stará svěrací kazajka!"
No tak mi tedy řekni, proč se tak bojím
(všechna moje slova jsou vyřčena)
(všechna moje slova jsou vyřčena)
Všechna moje slova jsou vyřčena
v ukradené modlitbě
You steal another minute from my life
You cut a little deeper with your knife
You steal a little breath from my air
And you don't care
And even though I'm chokin'
All my words are spoken
Ukradl jsi další minutu z mého života
řízl jsi trochu víc do hloubky svým nožem
ukradl jsi trochu dechu z mého vzduchu
a je Ti to jedno
A dokonce přestože se dusím
všechna moje slova jsou vyřčena
I take your words and try them on
"Yeah, it's a perfect fit, boy"
You tell me one size fits us all
"Yeah, like an old straightjacket"
Vzal jsem Tvá slova, a zkusil jsem si je
"jo, je to perfektní střih, chlapče"
Říkáš mi, že jedna velikost padne nám všem
"jo, jako stará svěrací kazajka!"
Take this world and try it on
"Man, you're lookin' good boy"
Stick your neck out on the block
"So you won't miss nothing"
Stretch your finger, grab your hair
"Don't you feel like screaming"
Feel the blood rush from your veins
"Now you're a perfect zombie"
Now I'm down on my knees
Vezmi si tenhle svět a zkus si ho!
"pane jo, vypadáš dobře, hochu"
nastrč svoje hrdlo na špalek
"tak ti nic neuteče"
natáhni prsty, popadni se za vlasy
"nemáš pocit, jako bys křičel?"
zakus ten pocit krve, která se valí z Tvých žil
"teď jsi perfektní zombie"
Teď jsem dole na kolenou
(All my words are spoken)
(All my words are spoken)
All my words are spoken
All my words are spoken
All my words are spoken
In a stolen prayer
(všechna moje slova jsou vyřčena)
(všechna moje slova jsou vyřčena)
Všechna moje slova jsou vyřčena
Všechna moje slova jsou vyřčena
Všechna moje slova jsou vyřčena
v ukradené modlitbě

Text pridala Pájuna

Preklad pridal sroubek

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.