Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke
I used to rule the world
Seas would rise when I gave the word
Now in the morning I sleep alone
Sweep the streets I used to own
Kdysi jsem vládl světu
Moře by se vzedmula, stačilo by mé slovo
Teď ráno ale spím sám
Zametám ulice, které jsem vlastnil
I used to roll the dice
Feel the fear in my enemy's eyes
Listen as the crowd would sing:
"Now the old king is dead! Long live the king!"
Byl jsem zvyklý hodit kostkou
A cítit strach v očích mých nepřátel
Poslouchat, jak davy zpívají:
„Starý král je mrtev! Ať žije král!“
One minute I held the key
Next the walls were closed on me
And I discovered that my castles stand
Upon pillars of salt and pillars of sand
V jednu chvíli jsem držel klíč
V té další mě zdi uzavřely
A já zjistil, že mé hrady stojí
Na pilířích ze soli a písku
I hear Jerusalem bells are ringing
Roman Cavalry choirs are singing
Be my mirror my sword and shield
My missionaries in a foreign field
Slyším vyzvánět jeruzalémské zvony
Římské jezdecké sbory zpívají
Buďte mým zrcadlem, mečem a štítem
Mými posly na cizokrajném poli
For some reason I can't explain
Once you go, there was never,
Never an honest word
That was when I ruled the world
Z nějakého důvodu, který nedokážu vysvětlit
Co jste odešli, nikdy tu nezaznělo žádné
Žádné upřímné slovo
Tak tomu bylo, když jsem vládl světu
It was the wicked and wild wind
Blew down the doors to let me in.
Shattered windows and the sound of drums
People couldn't believe what I'd become
Byl tu zlomyslný a bouřlivý vítr
Vyrazil dveře, abych mohl vstoupit
Rozbitá okna a dunění bubnů
Lidé nemohli uvěřit, čím jsem se stal
Revolutionaries wait
For my head on a silver plate
Just a puppet on a lonely string
Oh who would ever want to be king?
Revolucionáři čekají
Na moji hlavu na stříbrném podnosu
Pouhá loutka na osamělém provázku
Ach, kdo by kdy vůbec chtěl být králem?
I hear Jerusalem bells are ringing
Roman Cavalry choirs are singing
Be my mirror my sword and shield
My missionaries in a foreign field
Slyším vyzvánět jeruzalémské zvony
Římské jezdecké sbory zpívají
Buďte mým zrcadlem, mečem a štítem
Mými posly na cizokrajném poli
For some reason I can't explain
I know Saint Peter won't call my name
Never an honest word
But that was when I ruled the world
Z nějakého důvodu, který nedokážu vysvětlit
Vím, že Svatý Petr nezvolá mé jméno
Nikdy jediné čestné slovo
Ale tak tomu bylo, když jsem vládl světu
I hear Jerusalem bells are ringing
Roman Cavalry choirs are singing
Be my mirror my sword and shield
My missionaries in a foreign field
Slyším vyzvánět jeruzalémské zvony
Římské jezdecké sbory zpívají
Buďte mým zrcadlem, mečem a štítem
Mými posly na cizokrajném poli
For some reason I can't explain
I know Saint Peter won't call my name
Never an honest word
But that was when I ruled the world
Z nějakého důvodu, který nedokážu vysvětlit
Vím, že Svatý Petr nezvolá mé jméno
Nikdy jediné upřímné slovo
Ale tak tomu bylo, když jsem vládl světu

Text pridala Lenuuulkaaa

Text opravila SHinata

Videa přidali Olivka3196, Bohususlav23, Martomen23

Preklad pridala MonittA

Preklad opravila SHinata

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Viva la Vida or Death and All His Friends

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.