Playlisty Akcie
Reklama

Miracles (Someone Special) (ft. Big Sean) - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

[Chris:]
My father said "Never give up, son
Just look how good Cassius become
Mohammed, Mahatma, and Nelson
Not scared to be strong"
Môj otec hovoril: Nikdy sa nevzdávaj, synak
Len sa pozri, akým dobrým sa stal Cassius
Mohammed, Mahatma a Nelson
Sa nebáli byť silní
Now you could run and just say “They're right
No, I'll never be no one in my whole life”
Or you could turn and say "No, wait, they're wrong"
And get to keep on dancing all life long
Teraz môžeš bežať a povedať len: "Mali pravdu
Nie, v celom mojom živote nikdy nebude nikto"
Alebo si sa mohol obrátiť a vidieť ako fúka vietor
A tancovať po celý svoj život
My father said "Never give up, son
Just look what Amelia and Joan done
Or Rosa, Teresa, their war won
Not scared to be strong"
Môj otec hovoril: Nikdy sa nevzdávaj, synak
Len sa pozri, čo Amelia a Joan urobili
Alebo Rosa, Teresa, tá vojna, ktorú vyhrali
Nebáli sa byť silní
Now you could run and just say “They're right
No, I'll never be no one in my whole life”
Or you could turn and say "No, wait, they're wrong"
And get to keep on dancing all life long
Teraz môžeš bežať a povedať len: "Mali pravdu
Nie, v celom mojom živote nikdy nebude nikto"
Alebo si sa mohol obrátiť a vidieť ich
A povedať, že sú slabí, že nemajú pravdu
A tancovať po celý svoj život
Áno, mohol si byť
Niekto špeciálny
Yeah you could be
Someone special
You've got bright in your brains
and lightning in your veins
You'll go higher than they've ever gone
Máte svetlá vo svojich mozgoch
Môžete prelomiť reťaze
A pôjdete vyššie, než oni kedy išli
Áno, v tebe vidím
Niekoho špeciálneho
Máš iskry vo svojich očiach
A keď si uvedomíš, že pôjdeš ďalej
Než sme my kedy išli
Proste to zapni
In you I see
Someone special
You've got fire in your eyes
And when you realize you'll go further
Than we've ever gone
Just turn it on
Pozri, zaplatil som intuíciu, nemôžem si dovoliť výučbu
Moje financie neboli dostatočné a bol som ako v base
A naraz som si uvedomil, že musím uvoľniť myseľ
Veril som štatistikám viac, než som veril sám sebe
Získať titul, dobrá práca, 401k
Ale skúšam zmeniť k na m, čo to hovorí
A možno som mohol byť nový Ali hudby, pravdepodobne
Namiesto robenia, je to len koníček
Ako mi povedali títo chlapci
Hádam, že buď budeš sledovať tú šou alebo im ukážeš dôkaz
Dokáž to im, dokáž to sám sebe
Lenže, úprimne, je to lepšie, ak to urobíš pre seba
Nebude spokojný, po kým sa nedostaneme k oázam
Jedno srdce to nestráca, cítim preteky môjho srdca
Úspech, že som to ochutnal
Sme na pokraji robenia každej jednej veci, ktorú si zaslúžime
[Big Sean:]
Look, I pay my intuition
I couldn't afford tuition
My funds was insufficient
And it felt I'm in prison
And suddenly I realized
I had to set my mind free
I was trusting statistics more
Than I trust me
Get a degree, good job, 401k
But I'm trying to turn K's to M's
What does it take?
And maybe I could
Be the new Ali
Of music prolly
Instead of doing it
Just as a hobby
Like these boys told me to
I guess you either watch the show
Or you show and prove
Prove it to them or you prove it to yourself
But honestly it's better
If you do it for yourself
Never complacent untill
We hit the Oasis
One life - don't waste it
Feel my heart racing
Success - I taste it
Ah, we on the verge
Of getting every single thing
That we deserve
Yeah, mohol si byť niekto špeciálny
Máš iskry vo svojich očiach
Vidím nebo vo vnútri
Pôjdeš ďalej, než sme my kedy išli
Áno, v tebe vidím niekoho špeciálneho
Máte svetlá vo svojich mozgoch
Môžete prelomiť reťaze
A pôjdete vyššie, než oni kedy išli
[Chris:]
Yeah you could be
Someone special
You've got fire in your eyes
I see heaven inside
You'll go further than we've ever gone
V tebe vidím niekoho špeciálneho
Nechoď do vojny sám so sebou
Len zapni, len zapni, len to zapni a nemôžeš nemať pravdu
In you I see
Someone special
You've got bright in your brains
You can break through those chains
You'll go higher than we've ever gone
Just turn it on
In you I see
Someone special
Don't go to war with yourself
Just turn, just turn, just turn it on
And you can't go wrong

Text pridala Mambicce

Text opravila Kamil7

Video přidala Mambicce

Preklad pridala lizzygrant

Preklad opravila DoubleBread

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Kaleidoscope (EP)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.