Playlisty Pokec
Reklama

Let Somebody Go (feat. Selena Gomez) - text, preklad

playlist Playlist
We had a kind of love
I thought that it would never end
Oh my lover, oh my other, oh my friend
Měli jsme určitou lásku
Myslel jsem, že nikdy neskončí
Oh, má lásko, má má polovičko, oh můj příteli
We talked around in circles and
We talked around and then
I loved you to the moon and back again
Mluvili jsme v kruzích a
Povídali jsme si a pak
Jsem tě miloval na měsíc a zpátky
You gave everything this golden glow
Now turn off all the stars, 'cause this I know
That it hurts like so
To let somebody go
Dala jsi mi všechnu, tuhle zlatou zář
Teď zhasni všechny hvězdy, protože tohle znám
Tak bolí
Nechat někoho jít
All the storms we weathered
Everything that we went through
Now without you, what on earth am I to do?
Všechny bouřky, které jsme přečkali
Všechno, čím jsme si prošli
Co teď bez tebe mám proboha dělat?
When I called the mathematicians and
I asked them to explain
They said love is only equal to the pain
Když jsem zavolala matematikům a
Požádala je o vysvětlení
Říkali, že láska se rovná pouze bolesti
And when everything was going wrong
You could turn my sorrow into song
Oh it hurts like so
To let somebody go
To let somebody go
A pak se všechno začalo kazit
Mohla jsi změnit můj smutek v píseň
Oh, tak moc to bolí
Nechat někoho jít
Nechat někoho jít
Oh
Oh (Let somebody, let somebody go)
Oh
Oh (nechat někoho, nechat někoho jít)
Oh, when you love somebody
When you love somebody
Got to let somebody know
Oh, when you love somebody
When you love somebody
Got to let somebody know
Oh, když někoho miluješ
Když někoho miluješ
Nech někoho jít
Oh, když někoho miluješ
Když někoho miluješ
Nech někoho jít
So when you love somebody
When you love somebody
Then it hurts like so
To let somebody go
It hurts like so
To let somebody go
Tak když někoho miluješ
Když někoho miluješ
Pak to tak bolí
Nechat někoho jít
Tak moc to bolí
Nechat někoho jít
But you're still with me now, I know
(Let somebody, let somebody go)
Oh (Let somebody, let somebody go)
But you're still with me now, I know
Ale teď jsi stále se mnou, já vím
(Nechat někoho, nechat někoho jít)
Oh (Nechat někoho, nechat někoho jít)
Ale jsi stále se mnou, já vím ...

Text pridal LEmiKA

Text opravil DevilDan

Videa přidali DevilDan, LEmiKA

Preklad pridal DevilDan

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Music of the Spheres

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.