Pokec Playlisty
Reklama

The Captain - text, preklad

playlist Playlist
Now the Captain called me to his bed
He fumbled for my hand
"Take these silver bars," he said
"I'm giving you command."
"Command of what, there's no one here
There's only you and me --
All the rest are dead or in retreat
Or with the enemy."
Kapitán mě zavolal ke své posteli
zašmátral po mojí ruce
"Vezmi si tyhle stříbrný odznaky," řekl
"Předávám ti velení."
"Velení nad čím, vždyť tu nikdo není-
Jenom ty a já.
Všichni ostatní jsou mrtví, utíkají
nebo se přidali k nepříteli."
"Complain, complain, that's all you've done
Ever since we lost
If it's not the Crucifixion
Then it's the Holocaust."
"May Christ have mercy on your soul
For making such a joke
Amid these hearts that burn like coal
And the flesh that rose like smoke."
"Pořád si jenom stěžuje a stěžuješ
od té doby co jsme prohráli
Když to není Ukřižování
tak je to Holokaust."
"Ježíši, měj nad ním slitování, za takovýhle vtip
Mezi těmi srdci co hoří jako uhlí
a masem, které růžoví v kouři."
"I know that you have suffered, lad,
But suffer this awhile:
Whatever makes a soldier sad
Will make a killer smile."
"I'm leaving, Captain, I must go
There's blood upon your hand
But tell me, Captain, if you know
Of a decent place to stand."
"Vím, že jsi trpěl, chlapče,
ale strp ještě chvíli i tohle:
To, co udělá vojáka smutným,
zabijáka rozesměje."
"Odcházím, Kapitáne, musím jít
mám na rukou krev
Ale řekni mi, Kapitáne, jestli víš,
o ucházejícím místě, kde bych mohl být."
"There is no decent place to stand
In a massacre;
But if a woman take your hand
Go and stand with her."
"I left a wife in Tennessee
And a baby in Saigon --
I risked my life, but not to hear
Some country-western song."
"V masakru žádné ucházející místo nenajdeš,
Ale jestli žena bude chtít tvou ruku
Běž a zůstaň s ní."
"Ženu jsem nechal s Tennessee
a dítě v Saigonu---
Riskoval jsem svůj život, ale ne abych slyšel
nějakou country-westernovou písničku."
"Ah but if you cannot raise your love
To a very high degree,
Then you're just the man
I've been thinking of --
So come and stand with me."
"Your standing days are done," I cried,
"You'll rally me no more.
I don't even know what side
We fought on, or what for."
"Och, ale pokud nedokážeš povznést svojí lásku
na vysokou stupeň
Potom jsi přesně ten muž,
kterého potřebuji
Tak pojď a stůj po mém boku."
"Tvé dny stání jsou u konce," vykřikl jsem v pláči
"Už je konec tvého manifestu
Ani už nevím na jaké straně jsme bojovali
ani za co."
"I'm on the side that's always lost
Against the side of Heaven
I'm on the side of Snake-eyes tossed
Against the side of Seven.
And I've read the Bill of Human Rights
And some of it was true
But there wasn't any burden left
So I'm laying it on you."
"Já jsem na straně, co vždycky prohraje
Proti straně Nebes.
Jsem na straně vržení Hadích očí
proti straně Sedmi.
A četl jsem Vyhlášku Lidských Práv
a něco z toho byla pravda
Ale nezbylo žádné břemeno,
tak to všechno pokládám na Tebe."
Now the Captain he was dying
But the Captain wasn't hurt
The silver bars were in my hand
Pinned them to my shirt.
Kapitán umíral,
ale nebyl zraněný
Stříbrné odznaky byly v mojí ruce
připnul jsem si je na košili.

Text pridal obladi

Video přidal obladi

Preklad pridal Beckett51

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.