Pokec Playlisty
Reklama

So Long, Marianne - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Come over to the window, my little darling
I'd like to try to read your palm
I used to think I was some kind of Gypsy boy
Before I let you take me home
Pojď k oknu, můj miláčku
Chtěl bych ti zkusit číst z dlaně
Kdysi jsem si myslel, že jsem jakýsi cikán
Než jsem tě nechal vzít ke mně domů
Now so long, Marianne, it's time that we began
To laugh and cry and cry and laugh about it all again
Tak sbohem, Marianno, je načase abychom se
Začali smát a plakat a plakat a smát opět tomu všemu
Well you know that I love to live with you
But you make me forget so very much
I forget to pray for the angels
And then the angels forget to pray for us
Víš, že miluji s tebou žít
Ale díky tobě tak strašně zapomínám
Zapomínám se modlit k andělům
A pak se andělé zapomínají modlit za nás
Now so long, Marianne, it's time that we began
To laugh and cry and cry and laugh about it all again
Tak sbohem, Marianno, je načase abychom se
Začali smát a plakat a plakat a smát opět tomu všemu
We met when we were almost young
Deep in the green lilac park
You held on to me like I was a crucifix
As we went kneeling through the dark
Poznali jsme se, když jsme nebyli už nejmladší
Hluboko v zeleném šeříkovém parku
Držela ses mě, jako bych byl krucifix
Když jsme v kleče šli ve tmě
Oh so long, Marianne, it's time that we began
To laugh and cry and cry and laugh about it all again
Oh, tak sbohem, Marianno, je načase abychom se
Začali smát a plakat a plakat a smát opět tomu všemu
Your letters they all say that you're beside me now
Then why do I feel alone?
I'm standing on a ledge and your fine spider web
Is fastening my ankle to a stone
Tvé dopisy všechny říkají, že jsi teď se mnou
Tak proč se cítím tak osaměle?
Stojím na římse a tvá jemná pavučina
Mne připevňuje kotníkem ke kameni
Now so long, Marianne, it's time that we began
To laugh and cry and cry and laugh about it all again
Tak sbohem, Marianno, je načase abychom se
Začali smát a plakat a plakat a smát opět tomu všemu
For now I need your hidden love
I'm cold as a new razor blade
You left when I told you I was curious
I never said that I was brave
Tentokrát potřebuji tvou skrytou lásku
Jsem chladný jako nová žiletka
Odešla jsi, když jsem ti řekl, že jsem zvídavý
Nikdy jsem, ale netvrdil, že jsem odvážný
Oh so long, Marianne, it's time that we began
To laugh and cry and cry and laugh about it all again
Oh, tak sbohem, Marianno, je načase abychom se
Začali smát a plakat a plakat a smát opět tomu všemu
Oh, you are really such a pretty one
I see you've gone and changed your name again
And just when I climbed this whole mountain side
To wash my eyelids in the rain
Oh, jsi opravdu tak krásná
Vidím, že jsi odešla a provdala ses
Právě když jsem vylezl celou tuhle horskou stěnu
Abych si omyl víčka v dešti
Oh so long, Marianne, it's time that we began
To laugh and cry and cry and laugh about it all again
Oh, tak sbohem, Marianno, je načase abychom se
Začali smát a plakat a plakat a smát opět tomu všemu

Text pridal uno

Text opravil Hewson

Videa přidali obladi, zanzara

Preklad pridal Jack_Herrer0

Preklad opravil Hewson

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.