Pokec Playlisty
Reklama

Night Comes On - text, preklad

playlist Playlist
I went down to the place
Where I knew she lay waiting
Under the marble and the snow
I said, Mother I'm frightened
The thunder and the lightning
I'll never come through this alone
She said, I'll be with you
My shawl wrapped around you
My hand on your head when you go
And the night came on
It was very calm
I wanted the night to go on and on
But she said, Go back to the World
Šel jsem tam, kde jsem věděl
že leží a čeká
pod mramorem a sněhem
Řekl jsem matce, že mám strach
z bouřky a blesků
a že tím nikdy nemůžu projít sám
Řekla: "Budu s tebou
ovinu tě svým šátkem
a kamkoli půjdeš, budu nad tebou držet ruku"
A noc pokročila
bylo klidno
chtěl jsem, aby ta noc šla pořád dál
ale ona řekla jdi zpět, jdi zpět do světa
We were fighting in Egypt
When they signed this agreement
That nobody else had to die
There was this terrible sound
And my father went down
With a terrible wound in his side
He said, Try to go on
Take my books, take my gun
Remember, my son, how they lied
And the night comes on
It's very calm
I'd like to pretend that my father was wrong
But you don't want to lie, not to the young
Bojovali jsme v Egyptě
když podepsali dohodu o tom
že nikdo další nemusí zemřít
Ozval se strašný zvuk
a můj otec klesl k zemi
s hroznou ránou v boku
Řekl mi: "Pokus se pokračovat
vezmi si mé knihy a zbraň
a pamatuj, synu, jak lhali"
A noc pokročila
bylo klidno
Rád bych předstíral, že můj otec se mýlil
ale nechceš lhát, ne těm mladým lidem
We were locked in this kitchen
I took to religion
And I wondered how long she would stay
I needed so much
To have nothing to touch
I've always been greedy that way
But my son and my daughter
Climbed out of the water
Crying, Papa, you promised to play
And they lead me away
To the great surprise
It's Papa, don't peek, Papa, cover your eyes
And they hide, they hide in the World
Byli jsme zamčení v téhle kuchyni
obrátil jsem se k bohu
a ptal se po ní, jak dlouho zůstane
Tak moc jsem potřeboval
nedotýkat se ničeho
nikdy jsem se toho nemohl nabažit
Ale můj syn a má dcera
vystoupili z vody
a naříkali: "Tatínku, slíbil jsi, že budeš hrát
a k mému velkému překvapení
mě odvedli pryč
"To je táta, nekoukej, to je táta, zavři oči"
a schovali se, schovali se ve světě
Now I look for her always
I'm lost in this calling
I'm tied to the threads of some prayer
Saying, When will she summon me
When will she come to me
What must I do to prepare
When she bends to my longing
Like a willow, like a fountain
She stands in the luminous air
And the night comes on
And it's very calm
I lie in her arms and says, When I'm gone
I'll be yours, yours for a song
A teď ji stále hledám
jsem ztracený v tom volání
Jsem připoutaný k vláknům jakýchsi modliteb
které říkají: "Kdy si mě zavolá
kdy ke mně přijde
co mám udělat, abych se připravil?
Kdy se kloní k mé touze?
Jako vrba, jako fontána
stojí v tomhle průzračném vzduchu
a noc pokročila
a je klidno
Ležím v jejím objetí a říkám: "Až zemřu
budu tvůj pro jedinou píseň"
Now the crickets are singing
The vesper bells ringing
The cat's curled asleep in his chair
I'll go down to Bill's Bar
I can make it that far
And I'll see if my friends are still there
Yes, and here's to the few
Who forgive what you do
And the fewer who don't even care
And the night comes on
It's very calm
I want to cross over, I want to go home
But she says, Go back, go back to the World
Cvrčci teď cvrlikají
večerní zvony zvoní
a kocour usnul stočený ve svém křesle
Půjdu do Billova baru
tak daleko dojdu
a podívám se, jestli tam stále jsou mí přátelé
Ano, těch několik
kteří odpouští
a ti ostatní, kteří se ani nezajímají
A noc pokročila
je klidno
chci to překonat, jít domů
ale ona říká: "Jdi zpět, jdi zpět do světa"

Text pridal obladi

Video přidal obladi

Preklad pridala RyxiraAmyGin

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.