Pokec Playlisty

Hallelujah - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Now I've heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
Well, it goes like this
The fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Slyšel jsem o tajném akordu,
který David zahrál a to potěšilo Boha
ale tebe moc hudba nezajímá, viď?
Je to takhle:
kvarta, kvinta,
poklesnutí v moll, zdvih v dur
Bezradný král skládá Aleluja
Aleluja
Aleluja
Aleluja
Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew you
She tied you
To a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah
Tvá víra byla pevná ale potřeboval jsi důkaz
viděl jsi ji koupat se na střeše
její krása a měsíční světlo tě srazily k zemi
Přivázala tě
ke kuchyňské židli
Zničila tvůj trůn a ostříhala ti vlasy
a z tvých rtů vyloudila Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Well, maybe there’s a God above
But all I’ve ever learned from love
Was how to shoot somebody who outdrew ya
And it’s not a cry that you hear at night
It’s not somebody who's seen the light
It’s a cold and it’s a broken Hallelujah
A možná je nad námi Bůh
Ale vše, co jsem se kdy naučil od lásky
Bylo jak zastřelit někoho, kdo tě zradil
A není to pláč, co slyšíš v noci
Není to někdo kdo vidí světlo
Je to chladné a zlomené Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Baby I've been here before
I've known this room and I've walked this floor
I used to live alone before I knew ya
And I've seen your flag on the marble arch
And love is not a vict'ry march
It's a cold and it's a broken Hallelujah
Zlato už jsem tu kdysi byla
Viděla jsem tenhle pokoj a chodila po této podlaze
Před tím než jsem tě poznala jsem žila sama
A viděla jsem tvůj prapor na mramorové klenbě
A láska není vítězný pochod
Je to studené a zlomené Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
There was a time that you let me now
What's really going on bellow
But now you never show it to me, do you?
And remember when I moved in you
The holy dove she was moving too
And every single breath that we drew was Hallelujah
Teď přišel čas abys mi řekla
na čem opravdu záleží
ale ty mi to nikdy neukážeš, že?
ale pamatuj když jsem do tebe vstoupil
a i svatá holubice se mnou vešla
a každý výdech, co jsme vydechli byl Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
I did my best, it wasn't much
I couldn't feel, so I learn to touch
I've told the truth, I didn't come to fool you
And even though
It all went wrong
I'll stand before the Lord of Song
With nothing on my tongue but Hallelujah
Udělal jsem, co jsem mohl, nebylo to moc
nemohl jsem cítit, tak jsem se zkusil dotknout
řekl jsem pravdu,nepřišel jsem tě oklamat
A ačkoli
to vše dopadlo špatně
Budu stát před Pánem Písní
Pouze s Aleluja na jazyku

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah

Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja, Aleluja
Aleluja

Text pridal boockie

Text opravila Trine

Video přidal roman59

Preklad pridal uno

Preklad opravila Trine

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.