Pokec Playlisty
Reklama

Coming Back To You - text, preklad

playlist Playlist
Maybe I'm still hurting
I can't turn the other cheek
But you know that I still love you
It's just that I can't speak
I looked for you in everyone
And they called me on that too
I lived alone but I was only
Coming back to you
Možná že stále trpím,
Nemohu nastavit druhou tvář
Ale ty víš že tě stále miluji
Jen nemohu mluvit
Hledal jsem tě ve všech
A k tomu mne zavolali také
Žil jsem sám ale vlastně jsem se jen
Vracel zpět k tobě
Ah they're shutting down the factory now
Just when all the bills are due
And the fields they're under lock and key
Tho' the rain and the sun come through
And springtime starts but then it stops
In the name of something new
And all the senses rise against this
Coming back to you
Ah, teď zavírají továrnu,
Zrovna když jsou účty splatné
A pole, ty jsou pod zámkem a klíčem,
I když déšť a slunce jdou skrz
A čas jara začne ale pak skončí
Ve jménu něčeho nového
A všechny smysly se postaví proti tomuto
Vracení se zpět k tobě
And they're handing down my sentence now
And I know what I must do
Another mile of silence while I'm
Coming back to you
A teď předávají dolů můj rozsudek
A já vím co musím udělat
Další míle tichosti zatímco se
Vracím zpět k tobě
There are many in your life
And many still to be
Since you are a shining light
There's many that you'll see
But I have to deal with envy
When you choose the precious few
Who've left their pride on the other side of
Coming back to you
Je jich mnoho ve tvém životě
A mnoho ještě bude
Jelikož jsi zářící světlo
Je jich mnoho které uvidíš
Ale musím se vyrovnat se závistí
Když si vybereš těch vzácných několik
Kteří zanechali hrdost na druhém břehu od
Vracení se zpět k tobě
Even in your arms I know
I'll never get it right
Even when you bend to give me
Comfort in the night
I've got to have your word on this
Or none of it is true
And all I've said was just instead of
Coming back to you
Dokonce i teď ve tvých rukách vím
Nikdy to nezvládnu správně
Dokonce i když se ohneš a dáš mi
Útěchu v noci
Musím na tohle mít tvé slovo
Nebo nic z tohoto není pravda
A vše co jsem řekl bylo jen namísto
Vracení se k tobě

Text pridal obladi

Videa přidali obladi, zanzara

Preklad pridala CelsiaZevon

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.