Pokec Playlisty
Reklama

A Thousand Kisses Deep - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
The ponies run, the girls are young,
The odds are there to beat.
You win a while, and then it’s done
Your little winning streak.
And summoned now to deal
With your invincible defeat,
You live your life as if it’s real,
A thousand kisses deep.
Koně cválají, dívky jsou mladé,
Prekážky čekají na zdolání
Chvíli vyhraváš a pak je konec
Tvé malé šňůry vítězství
A ted zavolán řešit
Svou neporazitelnou porážku,
Žiješ svůj život, jakoby kdyby byl skutečný
Tisíc polibků hluboko.
I’m turning tricks, I’m getting fixed,
I’m back on boogie street.
You lose your grip, and then you slip
Into the masterpiece.
And maybe I had miles to drive,
And promises to keep:
You ditch it all to stay alive,
A thousand kisses deep.
Prodávám se, sjíždím se
Jsem zpátky na Boogie Street
Pustíš se a pak sklouzneš
Do mistrovského díla.
A možná jsem mel před sebou dalekou cestu
A sliby které jsem měl dodržet
Vykašleš se na všechno abys zůstala naživu
Tisíc polibků hluboko.
And sometimes when the night is slow,
The wretched and the meek,
We gather up our hearts and go,
A thousand kisses deep.
A někdy, když se noc vleče
Zubožení a pokorní,
Posbíráme svá srdce a jdeme,
Tisíc polibků hluboko.
Confined to sex, we pressed against
The limits of the sea:
I saw there were no oceans left
For scavengers like me.
I made it to the forward deck.
I blessed our remnant fleet
And then consented to be wrecked,
A thousand kisses deep.
Spoutaní sexem, tiskli jsme se
Na hranice moře
Videl jsem že tu nezůstaly žádné oceány
Pro mrchožrouty, jako jsem já
Doplazil jsem se na příď
Požehnal jsem naši zbylé flotile
A pak dal souhlas ke zničení
Tisíc polibků hluboko.
I’m turning tricks, I’m getting fixed,
I’m back on boogie street.
I guess they won’t exchange the gifts
That you were meant to keep.
And quiet is the thought of you,
The file on you complete,
Except what we forgot to do,
A thousand kisses deep.
Prodávám se, sjíždím se
Jsem zpátky na Boogie Street
Mam pocit ze nebudou dávat dary
Ktere sis měl ponechat
A myšlenka na tebe je tichá
Tvůj spis je dokončen,
S výjimkou toho, co jsme zapomněli udělat,
Tisíc polibků hluboko.
And sometimes when the night is slow,
The wretched and the meek,
We gather up our hearts and go,
A thousand kisses deep.
A někdy, když se noc vleče
Zuboženi a pokorní,
Posbírame svá srdce a jdeme,
Tisíc polibků hluboko.
The ponies run, the girls are young,
The odds are there to beat . . .
Koně cválají, dívky jsou mladé,
Překážky čekají na zdolání...

Text pridala Anny

Text opravila Richenza

Video přidal zanzara

Preklad pridala _Anetkaa_

Preklad opravila Richenza

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.