Playlisty Pokec
Reklama

Hitchcock Railway - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Two train tickets into L.A.
One round trip the other way
Oh, I get the feelin' when forever calls
I get the feelin' when forever calls
Dvě jízdenky do LA
Jeden kruhový výlet opačnou stranou
Oh, mám pocit, že věčnost volá
Mám pocit, že věčnost volá
Home trip, ticket to sail away
Hand grip, Hitchcock railway
Soft ride, made for comfort
Been tried, guaranteed passport
Domácí výlet, jízdenka k odplutí
Rukojeť, Hitchcockova trať
Jemná jízda, pohodlná
Zkoušel jsem, garantovaný pas
Hitchcock railway, please don't fail to pay
Hey, I'm gonna ride, I'm gonna testify
Get my soul, lift my mind
Hitchcockova trať, prosím, nezaplať
Hey, pojedu, budu svědčit
Dostaň mou duši, zvedni mou mysl
Good stop, good day
Hitchcock railway
Dobrá zastávka, dobrý den
Hitchcockova trať
Free fare, conductor's comin'
Prepare, better start runnin'
On time, hold you through now
State line, I've been convicted
Jízdné zadarmo, průvodčí přichází
Připrav se, radši se dej do běhu
Včas, drž se
Státní hranice, byl jsem odsouzen
Quick stop, good day
Hitchcock railway
Rychlé zastavení, dobrý den
Hitchcockova trať
Please hold on
Ooh, somebody take a train ride
Ooh, leap on
Prosím, vydrž
Ooh, někdo vyjel vlakem
Ooh, skoč
Two train tickets into L.A.
One round trip the other way
Oh, I get the feelin' where the river falls
I get the feelin' where the river falls
Dvě jízdenky do LA
Jeden kruhový výlet jinou stranou
Oh, mám pocit, tam kde dopadá řeka
Mám pocit tam, kam dopadá řeka
Home trip, ticket to sail away
Hand grip, Hitchcock railway
Soft ride, made for comfort
Been tried, guaranteed passport
Domácí výlet, jízdenka k odplutí
Rukojeť, Hitchcockova trať
Jemná jízda, pohodlná
Zkoušel jsem, garantovaný pas
Hitchcock railway, please don't fail to pay
Hey, I'm gonna ride, I'm gonna testify
Get my soul, lift my mind
Hitchcockova trať, prosím, nezaplať
Hey, pojedu, budu svědčit
Dostaň mou duši, zvedni mou mysl
Quick stop, good day
Hitchcock railway
Rychlé zastavení, dobrý den
Hitchcockova trať
I'm gonna take the safe way home, oh, alright
I'm gonna ride a train back home
I'm gonna buy me a ticket at a station
Don't want to go on a train tonight
Pojedu bezpečně domů, oh, správně
Pojedu vlakem zpátky domů
Koupím si jízdenku na stanici
Nechci dneska večer dál jet vlakem
On a train tonight
On a train tonight
On a train tonight
...
Dneska večer vlakem
Dneska večer vlakem
Dneska večer vlakem

Text pridala diuskadidi

Video přidala diuskadidi

Preklad pridal DevilDan

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.