Playlisty Akcie
Reklama

Dead End - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Eyes are on your phone
At the edge of my bed with your hand on my leg
What you smile for?
Was it something I said? Is she back already?
Know that I shouldn't get used to you
I keep my composure, used to being used by you
Oči sú na tvojom telefóne
Na okraji mojej postele s tvojou rukou na mojej nohe
Načo sa usmievaš?
Bolo to niečo, čo som povedala? Už je späť?
Viem, že by som si na teba nemala zvykať
Zachovávam svoj pokoj, som zvyknutá byť tebou používaná
I don't know what's worse
That you walked in my room smelling like her perfume
Or that I called you first
Thought that I was immune, wouldn’t let you get any closer
I shouldn't get used to you
Losing my composure, you love me being lost in you
Neviem, čo je horšie
Že si vošiel do mojej izby a voňal ako jej parfum
Alebo že som ti zavolala prvá
Myslela som si, že som imúnna, nedovolila by som ti priblížiť sa
Nemala by som si na teba zvykať
Strácam svoj pokoj, miluješ, že som v tebe stratená
You lie in my sheets, then lie to my face
I lie through my teeth and say I'm okay
Won't settle for second place
You could say you want me, but
This time I mean it
I’m so sick of these dead-end feelings
Ležíš v mojich plachtách, potom mi klameš do tváre
Cez zuby klamem a hovorím, že som v poriadku
Neuspokojím sa s druhým miestom
Mohol by si povedať, že ma chceš, ale
Tentokrát to myslím vážne
Je mi tak zle z týchto slepých pocitov
Scrolling through my thoughts
At the edge of regret, got my hands on my head
I gotta cut you off, hope it hurts you like it hurt me
You’re gonna have to stop getting so used to me
Always crawling back to let you get the best of me
Listujem vo svojich myšlienkach
Na pokraji ľútosti som si dala ruky na hlavu
Musím ťa odstrihnúť, dúfam, že ťa to bude bolieť tak, ako to bolí mňa
Musíš si na mňa prestať tak zvykať
Vždy sa plazíš späť, aby si zo mňa dostal to najlepšie
You lie in my sheets, then lie to my face (You lie to my face)
I lie through my teeth and say I’m okay (Said I'm okay)
Won’t settle for second place
You could say you want me, but
This time I mean it
I'm so sick of these dead-end feelings
Ležíš v mojich plachtách, potom mi klameš do tváre (klameš mi do tváre)
Cez zuby klamem a hovorím, že som v poriadku (hovorím, že som v poriadku)
Neuspokojím sa s druhým miestom
Mohol by si povedať, že ma chceš, ale
Tentokrát to myslím vážne
Je mi tak zle z týchto slepých pocitov
Missed calls and text messages, I deserve more than this
Not just when I am missed or when she is just pissed off
At you and you tell her you’re through
You’ll crawl right on back in a day or two, déjà vu
I know you’ll never change and I will never stay
'Cause you’re lies, they stay the same
On my own, I will be okay
Zmeškané hovory a správy, zaslúžim si viac ako toto
Nielen vtedy, keď ti chýbam alebo keď je práve naštvaná
Na teba a ty jej povieš, že si skončil
Budeš sa plaziť o deň alebo dva neskôr, déjà vu
Viem, že sa nikdy nezmeníš a ja nikdy neostanem
Pretože tvoje klamstvá, tie zostávajú rovnaké
Sama budem v poriadku
You lie in my sheets, then lie to my face
I lie through my teeth and say I’m okay
Won’t settle for second place
You could say you want me, but
Fuck if you mean it
I’m so sick of these dead-end feelings
Ležíš v mojich plachtách, potom mi klameš do tváre
Cez zuby klamem a hovorím, že som v poriadku
Neuspokojím sa s druhým miestom
Mohol by si povedať, že ma chceš, ale
Do riti, ak to myslíš vážne
Je mi tak zle z týchto slepých pocitov

Text pridala Loa-loa

Video přidala Loa-loa

Preklad pridala Perfectgirl

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Waves - EP

Anna Clendening texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.