Playlisty Pokec
playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Imagine if the life that you thought you shared
Wasn’t really there.
It was made up in your mind,
Could be anyone/anywhere,
Představ si, kdyby život, který sis myslel, že sdílíš s ostatními
Prostě neexistuje
Byl stvořen pouze ve tvé mysli
Může to být kdokoli/Může to být kdekoli
‘Cause you’d been living in a world of your own design, undermined,
In another place other space in time.
Protože jsi žil ve světě podle svého vlastního designu, narušený
Na jiném místě, v jiném prostoru a čase
As the dust clears and it all starts to disappear,
It may get harder ’cause you just restarted.
And wherever you are, land on another star!
It may get harder ’cause you just restarted.
Jako se prach vytratí a všechny hvězdy začnou mizet
Může se to zhoršit, protože jsi právě restartovaný
A kdekoliv jsi, v zemi na jiné hvězdě
I tam se to může zhoršit, protože jsi právě restartovaný
You better get real, real, real and
Realise that the situation’s going nowhere.
Because you act so tough I’ve totally lost control.
So please try to understand that if I could
I’d call and I would be there.
And if it didn’t hurt so much you know I’d give you it all.
Radši bys měl skutečně, skutečně, skutečně
Si uvědomit, že tahle situace nikam nevede
Protože jednáš tak tvrdě, že jsem totálně ztratila kontrolu
A tak, prosím tě, zkus pochopit, že kdybych mohla, ozvala bych se a byla bych tu pro tebe
A jestli to tolik nebolelo, ty víš, že bych ti dala všechno
Imagine if the friend that you thought you knew
Wasn’t really true!
It just existed in your head.
The reflection used wasn’t you,
Completely unaware could be anywhere/anytime,
‘Cause there was shift in the paradigm.
Představ si, že přítel, kamarád, o kterém sis myslel, že ho znáš
Nebyl opravdový
Existoval jen v tvé hlavě
Tím odrazem jsi nebýval ty
Dočista nevědomý, mohl by být kdekoli/kdykoli
Protože tu byl posun v paradigmatu
As the dust clears and it all starts to disappear,
It may get harder ’cause you just restarted.
And wherever you are, land on another star!
It may get harder ’cause you just restarted.
Jako se prach vytratí a všechny hvězdy začnou mizet
Může se to zhoršit, protože jsi právě restartovaný
A kdekoliv jsi, v zemi na jiné hvězdě
I tam se to může zhoršit, protože jsi právě restartovaný
You better get real, real, real and realise that the situation is going nowhere
Because you act so tough, I totally lost control
So please, try to understand that if I could, I'd call and I would be there
And if I didn't hurt so much, you know I'd give you it all
You know I'd give you it all.
Radši bys měl skutečně, skutečně, skutečně
Si uvědomit, že tahle situace nikam nevede
Protože jednáš tak tvrdě, že jsem totálně ztratila kontrolu
A tak, prosím tě, zkus pochopit, že kdybych mohla, ozvala bych se a byla bych tu pro tebe
A jestli to tolik nebolelo, ty víš, že bych ti dala všechno
Ty víš, že bych ti dala všechno

Text pridala hobelka

Text opravil stfilomena

Video přidala hobelka

Preklad pridala Andul

Preklad opravil stfilomena

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.