Pokec Playlisty
Reklama

People Like Us - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
We come into this world unknown
But know that we are not alone
They try and knock us down
But change is coming, it's our time now
Přicházíme na tento svět neznámí
Ale vím, že nejsme sami
Snaží se nás srazit na kolena
Ale změna přichází, teď je náš čas
Hey, everybody loses it,
Everybody wants to throw it all away sometimes
And hey… yeah I know what you're going through
Don't let it get the best of you, you'll make it
out alive
Ohh
Hej... všichni se přestávají ovládat
Všichni to chtějí někdy zahodit
A hej... yeah vím, čím si procházíš
Nedopusť, aby ti to vzalo to nejlepší, co máš, dostaneš se z toho živý
Ohh
People like us we've gotta stick together
Keep your head up, nothing lasts forever
Here's to the damned, to the lost and forgotten
It's hard to get high when you're living on the bottom
Lidé jako my musí držet spolu
Hlavu vzhůru, nic netrvá věčně
Tohle je pro zatracené, ztracené a zapomenuté
Je těžké se dostat nahoru, když žijete na dně
Oh woah oh woah
We are all misfits living in a world on fire
Oh woah oh woah
Sing it for the people like us, the people like us

Oh woah, oh woah
Všichni jsme zmetci žijící v hořícím světě
Oh, woah, oh, oh, woah, oh
Zpívám to pro lidi jako my, lidi jako my
Hey, this is not a funeral
It's a revolution, after all your tears have turned to rage
Just wait, everything will be okay
Even when you're feeling like it's going down in flames
Oh..
Hej, tohle není pohřeb
Je to revoluce, po všech tvých slzách, které se změnily v hněv
Jen počkej, všechno bude v pohodě
I když se cítíš, jako by to všechno klesalo v plamenech
Oh..
People like us we've gotta stick together
Keep your head up nothing lasts forever
Here's to the damned, to the lost and forgotten
It's hard to get high when you're living on the bottom
Lidé jako my musí držet spolu
Hlavu vzhůru, nic netrvá věčně
Tohle je pro zatracené, ztracené a zapomenuté
Je těžké se dostat nahoru, když žijete na dně
Oh woah oh woah
We are all misfits living in a world on fire
Oh woah oh woah
Sing it for the people like us, the people like us

Oh woah, oh woah
Všichni jsme zmetci žijící v hořícím světě
Oh, woah, oh woah
Zpívám to pro lidi jako my, lidi jako my
Oh woah oh woah
You've just gotta turn it up loud when the flames get higher
Oh woah oh woah
Sing it for the people like us, the people like us
Oh, woah, oh woah
Právě jsi to zesílil, když plameny začaly šlehat výš
Oh, woah, oh woah
Zpívám to pro lidi jako my, lidi jako my
They can't do nothing to you, they can't do nothing to me
This is the life that we choose, this is the life that we bleed
So throw your fists in the air, come out, come out if you dare
Tonight we're gonna change forever

Nemůžou ti nic udělat, nemůžou mi nic udělat
Tohle je život, který jsme si vybrali, tohle je život, za který jsme krváceli
Tak hoď pěsti do vzduchu, vyjdi ven, vyjdi ven, jestli si troufáš
Dnes v noci to změníme navždy
Everybody loses it, everybody wants to throw it all away sometimes
Oh..
Všichni se přestávají ovládat, všichni to někdy chtějí zahodit pryč
Oh..
People like us we've gotta stick together
Keep your head up nothing lasts forever
Here's to the damned, to the lost and forgotten
It's hard to get high when you're living on the bottom
Lidé jako my musí držet spolu
Hlavu vzhůru, nic netrvá věčně
Tohle je pro zatracené, ztracené a zapomenuté
Je těžké se dostat nahoru, když žijete na dně
Oh woah oh woah
We are all misfits living in a world on fire
Oh woah oh woah
Sing it for the people like us, the people like us

Oh woah, oh woah
Všichni jsme zmetci žijící v hořícím světě
Oh, woah, oh woah
Zpívám to pro lidi jako my, lidi jako my
Oh woah oh woah
You've just gotta turn it up loud when the flames get higher
Oh woah oh woah
Sing it for the people like us, the people like us
Oh, woah, oh woah
Právě jsi to zesílil, když plameny začaly šlehat výš
Oh, woah, oh woah
Zpívám to pro lidi jako my, lidi jako my

Text pridala Alice1997

Text opravil korinek

Videa přidali KhikuSh, Bade

Preklad pridala SuperSonic

Preklad opravil korinek

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.