Playlisty Pokec
Reklama

Let it Burn - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Take my hand and look me in the eye, There's still time left…
Cut these chords and kid run for your life…
Vezmi moju roku a pozri sa mi do očí,
ešte ostáva čas...
Prerež tieto struny a utekaj o život...
Maybe you're broken, maybe you're shattered
With no reasons left to try
But you still have so much, so much worth saving
That you have left on the inside…
Možno si zlomený,
možno si otrasený,
bez dôvodov aby si sa snažil,
ale stále máš veľkú, tak veľkú hodnotu,
ktorá ostala v tvojom vnútri.
I know you feel like you are worthless, and that your day has come
The misery eats you alive until you come undone
You feel like there is nowhere left to call your home tonight
But you are not alone, this is our time, and I am by your side…
Viem že sa cítiš bezcenná, a že prichádza tvoj deň.
Nešťastie ta zožiera zaživa, až kým ťa nepoloží.
Cítiš že túto noc nezostalo žiadne miesto, ktoré môžeš nazvať domovom.
Ale nie si sám, toto je náš čas a ja som vedľa teba...
My friend this is do or die! Priateľ, toto je "urob to alebo zomri"
Hey kid can you hear me?
Don't you dare pull the trigger and throw it all away
You have every reason left to stay alive
All this hell you've lived and seen
Drown it all in gasoline
Then light a match, pull the pin
You are not, who you've been
The past is just lessons learned
So light it up, and let it burn…
Hej dieťa, počuješ ma?
Neskúšaj stlačiť spúšť a všetko to zahodiť.
Stále ti zostávajú dôvody zostať nažive.
Všetko toto peklo, ktorý zažívaš a vidíš
Utop to všetko v benzíne
A zapáľ zápalku, vytiahni špendlík
Nie si ten, kým si býval.
Minulosť je iba naučená lekcia
Tak zapáľ to a nechaj zhorieť
Never thought that it would come to this, Who will save you?
Fading fast, now you are cancerous…
Nikdy si nemyslel že by to mohlo prísť až sem, kto ťa zachráni?
Rýchlo vyblednúci, teraz si rakovinotvorný...
I know you feel hopeless, at the end of your rope now
The fear is eating you alive
So I'll be your reason
I'll be your shelter
I will not let you say goodbye…
Viem že sa cítiš beznádejne, práve na konci tvojho lana.
Strach ťa zožiera zaživa.
Tak sa stanem tvojim dôvodom
Budem tvoj úkryt
A nenechám ťa povedať zbohom...
Have you no reason to forget your pain and swear you'll stay?
If you
Kiss it all goodbye, my friend, the world will be a darker place
I know you're scared to death, but this is not the time to hide
You were meant for so much more
I won't let you leave this world behind…

Nemáš nijaký dôvod zabudnúť na tvoju bolesť a nadávaš že zostaneš?
Ak pobozkáš to všetko na rozlúčku, priateľ, svet bude temnejšie miesto.
Ja viem že si vystrašený na smrť, ale toto nie je čas sa schovať.
Ty si znamenala tak veľa
A ja ťa nenechám odísť z tohto sveta
What will it take to survive? Čo ťa prinúti prežiť?
Hey kid can you hear me?
Don't you dare pull the trigger and throw it all away
You have every reason left to stay alive
All this hell you've lived and seen
Drown it all in gasoline
Then light a match, pull the pin
You are not, who you've been
The past is just lessons learned
So light it up, and let it burn…
Hej dieťa, počuješ ma?
Neskúšaj stlačiť spúšť a všetko to zahodiť.
Stále ti zostávajú dôvody zostať nažive.
Všetko toto peklo, ktorý zažívaš a vidíš
Utop to všetko v benzíne
A zapáľ zápalku, vytiahni špendlík
Nie si ten, kým si býval.
Minulosť je iba naučená lekcia
Tak zapáľ to a nechaj zhorieť
You will remember the day
You burn it all to the ground
I know you've heard this before
But you've gotta be strong now
This is not the end!
Zapamätaj si deň
Kedy si to všetko spálila
Viem že si to počula predtým
Ale teraz budeš silná
Toto nie je koniec!
Hey kid can you hear me?
Don't you dare pull the trigger and throw it all away
You have every reason left to stay alive
All this hell you've lived and seen
Drown it all in gasoline
Then light a match, pull the pin
You are not, who you've been
The past is just lessons learned
So light it up, and let it burn…
Hej dieťa, počuješ ma?
Neskúšaj stlačiť spúšť a všetko to zahodiť.
Stále ti zostávajú dôvody zostať nažive.
Všetko toto peklo, ktorý zažívaš a vidíš
Utop to všetko v benzíne
A zapáľ zápalku, vytiahni špendlík
Nie si ten, kým si býval.
Minulosť je iba naučená lekcia
Tak zapáľ to a nechaj zhorieť
Let it Burn
Let it Burn
The past is just lessons learned
So light it up, and let it burn…
Nechaj to zhorieť
Nechaj to zhorieť
Minulosť je iba naučená lekcia
Tak zapáľ to a nechaj zhorieť.

Text pridal Ados7

Text opravil Hallball97

Video přidal Ados7

Preklad pridal Ados7

Preklad opravil Ados7

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Caroline (EP)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.