Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

Have you ever felt lost
Like you don't matter at all
Like you were born just to be scared?
All this fear deep inside
Does it burn to the surface
leaving you gasping for air
Cítil si sa niekedy stratený
Akoby už na ničom nezáležalo
Akoby si bol narodený iba pre strach
Všetok ten strach vo vnútri
Horí to na povrch
Nechať ťa lapať po vzduchu
Now you're walking alone
It's all that you've ever known
So sick of being the one betrayed
If you just take one more chance if you just
open your eyes you'll find the purpose in your pain
Teraz kráčaš sám
Je to všetko čo si kedy poznal
Tak chorý za zradu
Ak iba vezmeš jednu dalšiu šancu
Ak otvoríš oči nájdeš dôvod tvojej bolesti
Oh I know
There is purpose in your pain
Oh ja viem
Tam je dôvod v tvojej bolesti
Do you feel already dead
Like you have no reasons left
Standing on the edge
And finally looking down
Like a candle in the night
Fighting just to stay alive
I know you still can't see
But hold onto me
You will be found
Cítiš sa pripravený zomrieť
Ako nemáš žiadne dôvody
Stojac na okraji
Nakoniec sa pozeráš dolu
Ako sviečka v noci
Bojovať, aby si ostal nažive
Ja viem stále nemôžeš vidieť
Ale drž sa ma
Ty budeš nájdený
Now the pulse of your heart
Is it just way too heavy
Does the weight to the world
Hold you down
Is the world celebrating
While you're there suffocating
No shred of sympathy
To be found
Teraz tlkot tvojho srdca
Je to príliš ťažké
Má váhu na svete
Drž sa dole
Svet oslavuje
Kým si sa ty dusil
Bez kúsku sympatie
Byť nájdený
Now face down in the dirt you think it's
what you deserve but even when this life is cold
You've got to be strong somehow rise from the dust
Your story needs to be told

Teraz tvárou v špine si myslíš
Že si to zaslúžiš
Ale aj ked je tento život studený
Musíš byť silný
Nejako povstať z prachu
Tvoj príbeh potrebuje byť povedaný
Do you feel already dead
Like you have no reasons left
Standing on the edge
And finally looking down
Like a candle in the night
Fighting just to stay alive
I know you still can't see
But hold onto me
You will be found

Cítiš sa pripravený zomrieť
Rovnako ako nemáš žiadne dôvody
Stojac na hrane
A konečne pozerám dolu
Rovnako ako sviečka v noci
Bojujúc len aby si zostal nažive
Ja viem, že stále nevidíš
Vydrž
Vždy existuje dôvod
You will be saved
Just hear me now
I felt the same
You will be broken
But never to pieces
Keep holding on
There's always a reason
Budeš zachránený
Iba ma teraz počúvaj
Cítil som to isté
Budeš zlomený
Ale nikdy na kúsky
Vydrž
Vždy existuje dôvod
Not to feel already dead
Like you have no reasons left
Stepping on the edge
And finally looking down
Like a candle in the night
Fighting just to stay alive
I know you still can't see
But hold onto me
You will be found
Necítiť sa mŕtvy
Rovnako ako nemáš žiadne dôvody
Stojac na okraji
Nakoniec sa pozeráš dolu
Ako sviečka v noci
Bojovať, aby si ostal nažive
Ja viem stále nemôžeš vidieť
Ale drž sa ma
Ty budeš nájdený

Text pridal Ados7

Video přidal Ados7

Preklad pridala evellena

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Found - Single

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.