Playlisty Pokec
Reklama

Caroline - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

She's a light, smothered in endless night.
A fading flame, struggling just to survive...
Ona je svetlo,
udusené v nekonečnej noci.
Slabnúci planeň,
bojujúci len o prežitie...
Born into constant betrayal always set up to fail,
call me cynical, but I must know,
what keeps her alive, what keeps her alive?
Narodená do neustálej zrady,
vždy pripravená zlyhať
nazvala ma cynickým,
ale musím vedieť,
čo ju drží na žive,
čo ju drží na žive?
She won't open her mouth til we open our eyes and see this
cross she has borne all along, will this laughter and scorn turn to
hearts ever torn, when she's dead and gone?
Neotvorí ústa
kým neotvoríme svoje oči
a neuvidíme ten kríž
ktorý niesla úplne sama,
premení niekedy tento výsmiech a pohŕdanie na roztrhané srdce,
ked už je mŕtva a preč?
How far from heaven, did she fall?
With broken wings, she barely crawls,
no reasons left to stay alive,
If there's a God, where's he tonight? For Caroline
Ako ďaleko od
neba spadla?
So zlomenými krídlami
sa sotva plazí,
nezostáva žiaden dôvod zostať nažive,
ak je tu Boh,
kde je túto noc?
Pre Caroline
Every day, a nightmare she must relive,
no more love, what she's never known no she never can give
Každý deň,
si musí prežiť nočný moru,
už žiadna láska,
to čo nikdy nepoznala,
nie, nemôže dáť.
Are we the cuts on her wrist that we cannot
forgive, is ignorance bliss? Is ignorance bliss?
Sme rany
na jej zápästí ktoré si nemožeme odpustiť,
Je to ignorované blaho?
Je to ignorované blaho?
Will we come to the day where we find her alone and there's nothing
left of her to save?
She just wanted a place and we got in the way, what a shame!
Príde niekedy deň,
kde ju nájdeme samú a
nebude už čo zachrániť?
Len chcela miesto,
a my sme sa jej postavili do cesty,
aká hanba!
How far from heaven, did she fall?
With broken wings, she barely crawls,
no reasons left to stay alive,
If there's a God, where's he tonight?
For Caroline
Ako ďaleko od
neba spadla?
So zlomenými krídlami
sa sotva plazí,
nezostáva žiaden dôvod zostať nažive,
ak je tu Boh,
kde je túto noc?
Pre Caroline
How far from heaven, did she fall?
With broken wings, she barely crawls,
no reasons left to stay alive, If there's a God, where's he tonight?
For Caroline
Ako ďaleko od
neba spadla?
So zlomenými krídlami
sa sotva plazí,
nezostáva žiaden dôvod zostať nažive,
ak je tu Boh,
kde je túto noc?
Pre Caroline
If there's a God, where's he tonight?
For Caroline
For Caroline
For Caroline
For Caroline
For Caroline
Ak je tu Boh,
kde je túto noc?
Pre Caroline
Pre Caroline
Pre Caroline
Pre Caroline
Pre Caroline

Text pridal Ados7

Video přidal Ados7

Preklad pridal briant747

Preklad opravil briant747

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Caroline (EP)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.