Playlisty Pokec
Reklama

Stranger to Love - text, preklad

Ukaž píseň na Facebook

Mama told me, "Son, you stay away from danger"
She said, "hey, you'll be okay if you don't fall"
She said, "wait until you find yourself an angel
And until then, just be alone"
Maminka mi řekla, "Synu, drž se dál od nebezpečí"
Řekla, "hej, budeš v pohodě, pokud nespadneš"
Řekla, "počkej, než si najdeš anděla
A do té doby, prostě buď sám"
So I'm alone, alone Tak jsem sám, sám
In this cold, cold, cold, cold world
I'm just a stranger to love
In this cold, cold, cold, cold world
I'm just a stranger to love
(Uuuuuu)
I'm just a stranger
V tomhle chladném, chladném, chladném, chladném světě
Jsem lásce cizincem
V tomhle chladném, chladném, chladném, chladném světě
Jsem lásce cizincem
(Uuuuuu)
Jsem cizincem
Mama told me, "Son, you sure let imagination
Paint the perfect face you're looking for"
She said, "time isn't something you should be wastin
Cause I was young, now I am old."
Maminka mi řekla, "Synu, určitě dokážeš nechat svou představivost nakreslit perfektní obličej, který hledáš"
Řekla, "čas není něco, čím bys měl plýtvat
Protože jsem byla mladá, nyní jsem stará."
And I'm alone, alone A já jsem sám, sám
In this cold, cold, cold, cold world
I'm just a stranger to love
In this cold, cold, cold, cold world
I'm just a stranger to love
(Uuuuuu)
I'm just a stranger
V tomhle chladném, chladném, chladném, chladném světě
Jsem lásce cizincem
V tomhle chladném, chladném, chladném, chladném světě
Jsem lásce cizincem
(Uuuuuu)
Jsem cizincem
I lead somebody to pull me outta this hole
I lead somebody to save me from dying alone
So whatta you say? (7x)
Say, whatta you say to me?
Někoho navádím, aby mě vytáhl z téhle díry
Někoho navádím, aby mě zachránil od toho zemřít sám
Tak co na to povíš? (7x)
Řekni, co mi na to povíš?
Mama told me, "Son, you stay away from danger"
She said, "hey, you'll be okay if you don't fall"
She said, "wait until you find yourself an angel
And until then, just be alone"
Maminka mi řekla, "Synu, drž se dál od nebezpečí"
Řekla, "hej, budeš v pohodě, pokud nespadneš"
Řekla, "počkej, než si najdeš anděla
A do té doby, prostě buď sám"
And I'm still alone, alone A já jsem sám, sám
In this cold, cold, cold, cold world
I'm just a stranger to love
In this cold, cold, cold, cold world
I'm just a stranger to love
In this cold, cold, cold, cold world
I'm just a stranger to love
V tomhle chladném, chladném, chladném, chladném světě
Jsem lásce cizincem
V tomhle chladném, chladném, chladném, chladném světě
Jsem lásce cizincem
V tomhle chladném, chladném, chladném, chladném světě
Jsem lásce cizincem
Mama told me, "Son, you stay away from danger"
She said, "hey, you'll be okay if you don't fall"
She said, "wait until you find yourself an angel
And until then, just be alone"
Maminka mi řekla, "Synu, drž se dál od nebezpečí"
Řekla, "hej, budeš v pohodě, pokud nespadneš"
Řekla, "počkej, než si najdeš anděla
A do té doby, prostě buď sám"

Text pridala arii

Text opravil Kedar09

Video přidal Kedar09

Preklad pridala Valse

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.