Playlisty Akcie
Reklama

Broken Together - text, preklad

playlist Playlist
What do you think about when you look at me
I know we're not the fairytale you dreamed we'd be
You wore the veil, you walked the aisle, you took my hand
And we dove into a mystery
O čem přemýšlíš když se na mně díváš
Vím že nejsme pohádkoví jak si snila že bychom mohli být
Měla si na sobě závoj, kráčela jsi uličkou, vzala jsi mě za ruku
A ponořili jsme se do tajemství
How I wish we could go back to simpler times
Before all our scars and all our secrets were in the light
Now on this hallowed ground, we've drawn the battle lines
Will we make it through the night
Jak bych si přál abychom se mohli vrátit do jednodušších časů
Předtím než všechny naše jizvy a všechny naše tajemství vyšli na světlo
Nyní na této posvátné zemi, jsme nakreslili bitevní linie
Budeme to dělat přes noc
It's going to take much more than promises this time
Only God can change our minds
Tentokrát to bude trvat mnohem déle než sliby
Jen Bůh může změnit naši mysl
Maybe you and I we're never meant to be complete
Could we just be broken together
If you can bring your shattered dreams and I'll bring mine
Could healing still be spoken and save us
The only way we'll last forever is broken together
Možná že ty a já jsme nikdy neměli být kompletní
Mohli bychom být prostě zlomení spolu
Pokud můžeš přinést své roztříštěné sny a já přinesu své
Mohlo by usmíření stále být řečeno a zachránit nás
Jediný způsob jak budeme spolu věčne je být zlomení společne
How it must have been so lonely by my side
We were building kingdoms and chasing dreams and left love behind
I'm praying God will help our broken hearts align
And we won't give up the fight.
Jak strašně to muselo být pusté po mém boku
Stavali jsme království a naháněli sny a zanechali lásku za námi
Prosím Boha, ať pomůže našim zlomeným srdcím vyrovnat se
A my nevzdáme boj.

Text pridal Jochanan

Text opravil Jochanan

Videa přidala Lavitloov

Preklad pridala Lavitloov

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Thrive

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.