Playlisty Pokec
Reklama

Should've Said It - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

So you want me now? That´s funny
´Cause you didn´t give a... back then
Comin´ back around, so sorry
´Cause there´s no room in my bed
Takže mě teď chceš? To je vtipné
Protože dříve jsem ti byla u ......
Teď se vracíš, ale já se omlouvám
Protože v mé posteli není místo
And I´m all cool now
Someone else is gettin´ all of me
If you wanted me so desperately
You should´ve said it
A teď jsem úplně v pohodě
Někdo jiný mě celou získal
Když jsi mě tak zoufale chtěl
Měl jsi to říct
Show up at my door
But I don´t live there anymore
Sendin´ me you songs
But they don´t really sound like before
Ukážeš se u mých dveří
Ale já už tam nežiju
Pošleš mi ty písničky
Ale už nezní jako dřív
I was crazy for you, all
Caught up and confused
Love was broken for me
Now it´s broken for you
Byla jsem do tebe blázen
Všechno se chytilo a pomátlo
Láska pro mě byla zlomená
Teď je zlomená pro tebe
You´re only lonely, now that you ain´t
The one to hold me, only lonely now
Jsi jen osamělý, teď když nejsi
ten, kdo mě drží, jen jsi teď osamělý
So you want me now? That´s funny
´Cause you didn´t give a... back then
Comin´ back around, so sorry
´Cause there´s no room in my bed
Takže mě teď chceš? To je vtipné
Protože dříve jsem ti byla u ......
Teď se vracíš, ale já se omlouvám
Protože v mé posteli není místo
And I´m all cool now, someone
Else is gettin´ all of me
If you wanted me so desperately
You should´ve said it
A teď jsem úplně v pohodě
Někdo jiný mě celou získal
Když jsi mě tak zoufale chtěl
Měl jsi to říct
Isn´t it somethin´ that I get more
When I´m givin´ you nothin´?
Isn´t it magic that when you
Stop lookin´ for it, it happens?
Není to něco, kde dostanu víc
Když ti nic nedávám?
Je to jako kouzlo, když přestaneš něco hledat, prostě se to objeví
Baby, he fell from grace
Landed right in your place
Kissed me so many times
That I forgot your taste
Zlato, padl z milosti
Přistál přímo na tvém místě
Tolikrát mě políbil
Že jsem zapomněla na tvou chuť
You´re only lonely, now that you ain´t
The one to hold me, only lonely now, now
Jsi jen osamělý, teď když nejsi
ten, kdo mě drží, jsi jen teď osamělý, teď
So you want me now? That´s funny
´Cause you didn´t give a... back then
Comin´ back around, so sorry
´Cause there´s no room in my bed
Takže mě teď chceš? To je vtipné
Protože jsi to nedal... tehdy
Vrať se, omlouvám se
Protože v mé posteli není místo
And I´m all cool now, someone
Else is gettin´ all of me
If you wanted me so desperately
You should´ve said it
A teď jsem úplně v pohodě
Někdo jiný mě celou získal
Když jsi mě tak zoufale chtěl
Měl jsi to říct
You should´ve said it, love
Should´ve said it
Should´ve said it, love
Měl jsi to říct, lásko
Měl jsi to říct
Měl jsi to říct, lásko
I wish that you could turn back the time
And hold me closer instead of your pride
I knew it was you from the
Very first night
And it took you two years
To make up your mind
Přeji si, aby jsi mohl vrátit čas
A držet si mě blíž než svou hrdost
Poznala jsem, že jsi to ty
Úplně první noc
A trvalo ti dva roky
Se rozhodnout
So you want me now? That´s funny
´Cause you didn´t give a... back then
Comin´ back around, so sorry
´Cause there´s no room in my bed
Takže mě teď chceš? To je vtipné
Protože dříve jsem ti byla u ......
Teď se vracíš, ale já se omlouvám
Protože v mé posteli není místo
And I´m all cool now, someone
Else is gettin´ all of me
If you wanted me so desperately
You should´ve said it
A teď jsem úplně v pohodě
Někdo jiný mě celou získal
Když jsi mě tak zoufale chtěl
Měl jsi to říct
You should´ve said it, love
Should´ve said it
Should´ve said it, love
Měl jsi to říct, lásko
Měl jsi to říct
Měl jsi to říct, lásko
So you want me now, now, baby?
So you want me now, now, baby?
So you want me now, now?
You should´ve said it, should´ve said it, love
Takže mě teď chceš, teď, zlato?
Takže mě teď chceš, teď, zlato?
Takže mě teď chceš, teď?
Měl jsi to říct, měl jsi to říct, lásko

Text pridala Anna_17

Text opravila Anna_17

Video přidala Anna_17

Preklad pridala Anna_17

Preklad opravil Ls33

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.