Pokec Playlisty

And The Snakes Start To Sing - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I've lost the plot again
Tell your friends to sharpen their teeth
There's a few quid to be made...
Zase jsem přišel o rozum
Řekni svým přátelům, aby si nabrousili zuby
Je tu pár babek k vydělání...
And my soul's a sorry state
So come on down, you're empty lovers.
Worms come out of the woodwork
And the snakes start to sing.
A má duše je v žalostném stavu
Tak pojďte dolů, jste prázdní milenci.
Červi vylézají ze dřeva
A hadi začínají zpívat.
Do you feel the chill,
Clawing at the back of your neck?
I start to spill,
Did you really think that you could fix me?
We'll sell your bones for another roll.
Well sharpen your teeth.
Tell yourself that it's just business.
Cítíš ten chlad?
Jak se zezadu drápe na tvůj krk?
Začínám se rozsypávat,
Vážně sis myslel, že mě můžeš spravit?
Prodáme tvé kosti na další dávku.
No, nabruš si zuby.
Řekni si, že jde jenom o obchod.
Worms come out of the woodwork.
Leeches crawl from out of the dirt.
Rats come out of the holes they call home,
I fall apart.
And the snakes start to sing.
Červi vylézají ze dřeva.
Pijavice se plazí ze špíny.
Krysy vylézají z děr, které nazývají domovem,
A já se rozpadám.
A hadi začínají zpívat.
Don't say I'm better off dead,
'Cause heaven's full and hell won't have me.
Won't you make some room in your bed?
Well you could lock me up in your heart,
And throw away the key.
Won't you take me out of my head?
Neříkej, že by bylo lepší, kdybych byl mrtvý,
Protože nebe je plné a v pekle mě nechtějí.
Neuděláš si pro mě v posteli místo?
Mohl jsi mě zamknout ve svém srdci,
A zahodit klíč.
Proč mě nedostaneš z mé hlavy?
I'm just a would've been, could've been,
Should've been, never was and never ever will be.
We'll sharpen your teeth.
Tell yourself that it's just business.
Would've been, could've been, should've been
Never was, and never ever will be.
Worms come out of the woodwork,
And the snakes start to sing.
Jsem jen co by bylo, a mohlo být,
mělo být, nikdy nebylo a nikdy, nikdy nebude.
Nabrousíme tvé zuby.
Řekni si, že jde jenom o obchod.
Bylo by, mohlo být, mělo být
nikdy nebylo a nikdy, nikdy nebude.
Červi vylézají ze dřeva.
A hadi začínají zpívat.
Worms come out of the woodwork.
Leeches crawl from out of the dirt.
Rats come out of the holes they call home,
I fall apart.
And the snakes start to sing.
Červi vylézají ze dřeva.
Pijavice se plazí ze špíny.
Krysy vylézají z děr, které nazývají domovem,
A já se rozpadám.
A hadi začínají zpívat.
If you can't soar with the eagles,
Then don't fly with the flock.
Are you still getting high?
Did you catch your own reflection,
In the knife my Mother held?
Or the hell in my Father's eyes?
Jestli nemůžeš kroužit s orly,
Pak nelétej s hejnem.
Pořád se dostáváš nahoru?
Všiml sis svého odrazu,
V noži, který držela má matka?
Nebo v pekle v otcových očích?
If you can't soar with the eagles,
Then don't fly with the flock.
Are you still getting by?
Was I your knight in shining armour?
The apple of your eye?
Or just a step to climb?
Jestli nemůžeš kroužit s orly,
Pak nelétej s hejnem.
Pořád se ještě držíš?
Byl jsem tvůj rytíř v zářivé zbroji?
Tvůj milovaný?
A nebo jen schod po kterém vyšplhat?
If you can't soar with the eagles,
Then don't fly with the flock.
Are you still getting high?
Did you catch your own reflection,
In the knife my Mother held?
Or the hell in my Father's eyes?
Jestli nemůžeš kroužit s orly,
Pak nelétej s hejnem.
Pořád se dostáváš nahoru?
Všiml sis svého odrazu,
V noži, který držela má matka?
Nebo v pekle v otcových očích?
If you can't soar with the eagles,
Then don't fly with the flock.
Are you still getting by?
Was I your knight in shining armour?
The apple of your eye?
Or just a step, a fucking step to climb!
Jestli nemůžeš kroužit s orly,
Pak nelétej s hejnem.
Pořád se ještě držíš?
Byl jsem tvůj rytíř v zářivé zbroji?
Tvůj milovaný?
A nebo jen schod, zkurvený schod po kterém vyšplhat?

Text pridal MaroslavCz

Text opravila ShMayda99

Videa přidali KatherineBVB, HaWLiS, Efai

Preklad pridala Binuse

Preklad opravila DearDarling

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.