Playlisty Akcie
Reklama

The Power of Love - text, preklad

playlist Playlist
The whispers in the morning
Of lovers sleeping tight
Are rolling like thunder now
As I look in your eyes
Ranní šepoty
Milenců přivinutých k sobě ve spánku
Se teď valí jako hřmění
Když se dívám do tvých očí
I hold on to your body
And feel each move you make
Your voice is warm and tender
A love that I could not forsake
Držím se na Tvém těle
A cítím každý pohyb, co uděláš
Tvůj hlas je teplý a něžný
Láska, kterou jsem nemohla opustit
(first chorus)
'Cause I am your lady
And you are my man
Whenever you reach for me
I'll do all that I can
(První refrén)
Protože jsem Tvá dáma
A ty jsi můj muž
Kdykoliv se po mně budeš shánět,
Udělám vše, co mohu
Even though there may be times
It seems I'm far away
Never wonder where I am
'Cause I am always by your side
Přestože může nastat čas
Kdy se bude zdát, že jsem daleko
Nikdy se nemusíš zajímat o to, kde jsem
Protože jsem vždy po Tvém boku
(repeat first chorus) (Opakovat první refrén)
(second chorus)
We're heading for something
Somewhere I've never been
Sometimes I am frightened
But I'm ready to learn
Of the power of love
(Druhý refrén)
Míříme spolu k něčemu
Někam, kde jsem nikdy nebyla
Někdy jsem vystrašená
Ale jsem připravena se učit
O síle lásky
The sound of your heart beating
Made it clear
Suddenly the feeling that I can't go on
Is light years away
Zvuk Tvého bijícího srdce
To všechno dělá jasným
Náhle ten pocit, že nemůžu jít dál
Je světelné roky daleko
(repeat first chorus) (Opakovat první refrén)
(repeat second chorus) (Opakovat druhý refrén)

Text pridala Selline

Videa přidali Selline, bedasong

Preklad pridala GinnyField

Preklad opravila Jualiana

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.