Playlisty Pokec
Reklama

Story of Love - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Fathers love daughters like mothers love sons
They've been writing our story before there was one
From the day you arrive, till you walk, till you run
There is nothing but pride, there is nothing but love
Otcovia milujú dcéry rovnako ako matky milujú synov
Písali náš príbeh ešte predtým, než vôbec vznikol
Odo dňa zrodenia než si začal chodiť, utekať
Nie je nič než hrdosť, nie je nič než láska
They can offer advice that you don't wanna hear
Words that cut like a knife and still ring in your ear
You think of them ignorant, they think of you arrogant
If you need evidence, who gave you confidence?
Môžu ponúknuť radu, ktorú nechceš počuť
Slová, ktoré režú ako nôž a ozývajú sa v hlave
Myslíš, že sú ignoranti, oni zase, že si arogantný
Ak potrebuješ dôkaz, kto ti dal sebavedomie?
A snap of the finger and you're not a child
But you're still holding on as you walk down the aisle
When they give you away to hear someone else say
That someone will love you till their dying day
Lusknutie prsta a zrazu už nie si dieťaťom
Ale nezastavuješ, zatiaľ čo prechádzaš uličkou
Keď ti prezrádzajú, že ti niekto povie
Že ťa niekto bude milovať až do smrti
Fathers love daughters like mothers love sons
They've been writing our story before there was one
From the day you arrive till you walk, till you run
There is nothing but pride, there is nothing but love
Otcovia milujú dcéry rovnako ako matky milujú synov
Písali náš príbeh ešte predtým, než vôbec vznikol
Odo dňa zrodenia než si začal chodiť, utekať
Nie je nič než hrdosť, nie je nič než láska
And that's the story of love
You can choose to remember or choose to forget
If they took you to school or they tucked you in bed
You can say it don't matter, you won't do the same
You'd think no one noticed when you looked away
A to je príbeh lásky
Môžeš si vybrať či si zapamätáš alebo zabudneš
Podľa toho, či ťa zaviezli do školy alebo uložili do postele
Môžeš povedať, že na tom nezáleží, že nesprravíš nič rovnako
Myslel si, že si nikto nevšimne, keď odvrátiš zrak
Fathers love daughters like mothers love sons
They've been writing our story before there was one
From the day you arrive till you walk, till you run
There is nothing but pride, there is nothing but love
Otcovia milujú dcéry rovnako ako matky milujú synov
Písali náš príbeh ešte predtým, než vôbec vznikol
Odo dňa zrodenia než si začal chodiť, utekať
Nie je nič než hrdosť, nie je nič než láska
Now they're getting older and you ain't so young
So you take care of them like your daughters and sons
You can ask for forgiveness, they could ask for the same
Forget all the anguish, the heartache, the pain
Začínajú starnúť a ty nie si najmladší
A tak sa o nich staráš ako tvoje dcéry a synov
Môžeš žiadať o odpustenie a oni môžu urobiť to isté
zabudni na úzkosť, zármutok, bolesť
Wherever you go or wherever you've been
It's them that is with you and that's you that's with them
Fathers and daughters and mothers and sons
As one story ends another's, another's begun
Kamkoľvek pôjdeš alebo kdekoľvek si bol
Sú to oni, kto s tebou zostávajú, a si to ty, kto zostáva s nimi
Otcovia a dcéry a matky a synovia
Keď sa končí jeden príbeh, druhý začína
Oh, fathers love daughters like mothers love sons
They've been writing our story before there was one
From the day you arrive till you walk, till you run
There is nothing but pride, there is nothing but love
From hello to goodbye that's the story of love
That's the story of love
Oh, otcovia milujú dcéry rovnako ako matky milujú synov
Písali náš príbeh ešte predtým, než vôbec vznikol
Odo dňa zrodenia než si začal chodiť, utekať
Nie je nič než hrdosť, nie je nič než láska
Od ahoj ku zbohom, to je príbeh lásky
To je príbeh lásky

Text pridal obladi

Video přidal obladi

Preklad pridal Jeremias

Preklad opravila Mary135

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

2020

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.