Playlisty Akcie
Reklama

Never Say Goodbye - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

As I sit in this smokey room
The night about to end
I pass my time with strangers
But this bottle's my only friend
Když sedím v tomto zakouřeném pokoji
Noc už skoro končí
Trávím svůj čas s cizinci
Ale tahle láhev je můj jediný přítel
Remember when we used to park
On Butler Street out in the dark
Remember when we lost the keys
And you lost more than that in my backseat, baby
Vzpomínám jak jsme parkovávali
na Butler Street ve tmě
Vzpomínám jak jsme ztratili klíče
A ty jsi ztratila víc než to
na zadním sedadle mého auta
Remember how we used to talk
About busting out - we'd break their hearts
Together - forever
Vzpomínám jak jsme mluvívali
o pučení květů - zlomili bychom jejich srdce
Spolu - navždy
Never say goodbye, never say goodbye
You and me and my old friends
Hoping it would never end
Never say goodbye, never say goodbye
Holdin' on - we got to try
Holdin' on to never say goodbye
Nikdy neříkej sbohem
Nikdy neříkej sbohem
Ty a já a moji staří kamarádi
Doufali jsme, že to nikdy neskončí
Nikdy neříkej sbohem
Nevzdávej to - musíme to zkusit
Držme se toho nikdy neříct sbohem
Remember days of skipping school
Racing cars and being cool
With a six pack and the radio
We didn't need no place to go
Vzpomínám na dny vynechané školy
na závodící auta a na to jak jsme byli v pohodě
s kartonem piv a rádiem
nepotřebovali jsme žádné místo kam bychom šli
Remember at the prom that night
You and me we had a fight
But the band they played our favorite song
And I held you in my arms so strong
Vzpomínám na školní ples
té noci jsme se pohádali
Ale kapela hrála naši oblíbenou píseň
A já jsem tě držel v náručí tak silně
We danced so close
We danced so slow
And I swore I'd never let you go
Together - forever
Tancovali jsme tak blízko
Tancovali jsme tak pomalu
A já jsem přísahal, že tě nikdy neopustím
Spolu - navždy
Never say goodbye, never say goodbye
You and me and my old friends
Hoping it would never end
Never say goodbye, never say goodbye
Holdin' on - we got to try
Holdin' on to never say goodbye
Nikdy neříkej sbohem
Nikdy neříkej sbohem
Ty a já a moji staří kamarádi
Doufali jsme, že to nikdy neskončí
Nikdy neříkej sbohem
Nevzdávej to - musíme to zkusit
Držme se toho nikdy neříct sbohem
I guess you'd say we used to talk
About busting out
We'd break their hearts
Together - forever
Myslím, že bys řekla, že jsme mluvívali
o pučení květů
My bychom zlomili jejich srdce
Spolu - navždy
Never say goodbye, never say goodbye
You and me and my old friends
Hoping it would never end
Never say goodbye, never say goodbye
Holdin' on - we got to try
Holdin' on to never say goodbye
Nikdy neříkej sbohem
Nikdy neříkej sbohem
Ty a já a moji staří kamarádi
Doufali jsme, že to nikdy neskončí
Nikdy neříkej sbohem
Nevzdávej to - musíme to zkusit
Držme se toho nikdy neříct sbohem

Text pridal boockie

Text opravila Toffee

Video přidala Toffee

Preklad pridala britemin

Preklad opravila Dominka178

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.