Playlisty Akcie
Reklama

Let It Rain - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Ever since there was thunder
There's been shelter from the storm
A place to run for cover
Till the rain clouds had moved on
Now when I get that feeling
Before the first drop hits the ground
I'm asking, "Who's gonna stop the rain from falling down?"
Už od dob prvních hromů
Existovalo přístřeší před bouří
Místo, kam běžet, aby jsi se schoval
Než se mračna uklidní
Teď, když mám podobný pocit
Předtím než první kapka dopadne na zem
Ptám se, „Kdo zastaví déšť předtím, aby dopadl na zem?“
Wherever there's a soldier
Who won't give up the fight
Wherever there's a darkness
That's trying to find the light
Wherever there is hurting
There is healing on the way
Like sunshine breaking through a cloudy day
Kdekoli je voják
Který nevzdá svůj boj
Kdekoli je temnota
Která se snaží najít světlo
Kdekoli je utrpení
Tam je taky blížící se uzdravení
Jako sluneční svit prozařující oblačný den
Let it rain, let it rain
Let the rain fall all around
Who's gonna stop the rain from falling down?
Nechť prští, nechť prší
Nechť déšť padá všude kolem
Kdo zastaví déšť předtím, aby dopadl na zem?
Maybe someday eyes won't judge you
By the bed you're sleeping in
The God you want to pray to
Or the color of your skin
When priests and politicians
Sell the truth and nothing more
That day we'll know what all of this was for
Jednoho dne tě oči nebudou soudit
Podle postele, v níž spíš
Boha, v něhož se chceš modlit
Nebo barvy tvé kůže
Až budou kněží a politici
Prodávat pravdu a nic víc
Toho dne se dovíme, na co to všechno bylo
Let it rain, let it rain
Let the rain fall all around
Who's gonna stop the rain from falling down?
Nechť prští, nechť prší
Nechť déšť padá všude kolem
Kdo zastaví déšť předtím, aby dopadl na zem?
These ain't pretty pictures that we're keeping in the cloud
Outside a storm is raging
Just take a look around
Nejsou to hezké představy, které si udržujeme v mracích
Venku zuří bouře
Jen se rozhlédni
Somewhere there's forgiveness
For the broken ones like me
Who once stared down mighty mountains
And now sit beneath the trees
And somewhere there's a churchbell
That's summoning the choir
Somewhere there's a dreamer
Who would walk 1, 000 miles
Somewhere there's a dreamer
Who would walk 1, 000 miles
Kdekoli je odpuštění
Pro ty zlomené jako jsem já
Kdo shlíželi z mocných hor
A nyní sedí nad stromy
A kdekoli je kostelní zvon
Který ohlašuje pěvecký sbor
Kdekoli je snílek
Který by ušel 1,000 mil
Kdekoli je snílek
Který by ušel 1,000 mil
Let it rain, let it rain
Let the rain fall all around
Who's gonna stop the rain from falling?
If you're out there, Christ I'm calling
Who's gonna stop the rain from falling down?
Nechť prští, nechť prší
Nechť déšť padá všude kolem
Kdo zastaví déšť předtím, aby dopadl na zem?
Jestli tam jsi, Kriste, volám tě
Kdo zastaví déšť předtím, aby dopadl na zem?

Text pridal obladi

Video přidal obladi

Preklad pridal Pennywise

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

2020

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.