Playlisty Pokec
Reklama

Dry County - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Across the border they turn
Water into wine
Some say it's the devil's blood
They're squeezing from the vine
Some say it's a saviour
In these hard and desperate times
For me it helps me to forget
That we're just born to die
Na protější straně hranice
mění vodu ve víno
někteří lidé tvrdí, že to, co
lisují z hroznů, je ďáblova krev
Jiní říkají, že to je vykupitel
ve zlých a zoufalých dobách
mně to pomáhá zapomenout
že jsme se narodili proto, abychom zemřeli
I came here like so many did
To find the better life
To find my piece of easy street
To finally be alive
And I know nothing good comes easy
And all good things take some time
I made my bed I'll lie in it
To die in it's the crime
Přišel jsem sem tak jako tolik jiných
abych našel lepší život
abych mohl snadněji žít
abych konečně žil
A vím, že nic dobrého nepřichází snadno
a na všechny dobré věci je čas
jak jsem si ustlal, tak si i lehnu
bylo by zločinem zde zemřít
You can't help but prosper
Where the streets are paved with gold
They say the oil wells ran deeper here
than anybody's known
I packed up on my wife and kid
And left them back at home
Člověk přece musí být úspěšný tam,
kde jsou ulice vydlážděné zlatem
říkají, že ropné prameny
jsou tam mnohem hlubší
než si vůbec kdo dokáže představit
tak jsem se sbalil
a svou ženu a dítě nechal doma
Now there's nothing in this paydirt
The ghosts are all I know
Now the oil's gone
The money's gone
And the jobs are gone
Still we're hangin' on
A teď už tu není vůbec nic,
co bych jim mohl přinést
duchové jsou všechno, co jsem tu poznal
ropa zmizela, peníze se rozkutálely
a nemáme žádnou práci
a přesto tady trčíme
Down in dry county
They're swimming in the sand
Praying for some holy water
To wash the sins from off our hand
Here in dry county
The promise has run dry
Where nobody cries
And no one's getting out of here alive
Refren
Tam dole ve vyprahlé zemi
topíme se v písku
modlíme se za doušek svaté vody
abychom smyli z rukou své hříchy
A zde ve vyprahlé zemi
sliby vycházejí naplano
tam, kde již nikdo nepláče
a nikdo odtud nevyvázne živý
In the blessed name of Jesus
I heard a preacher say
That we are God's children
And He'd be back someday
And I hoped that he knew
Something as he drank his cup of wine
I didn't have too good of a feeling
As I head out to the night
V požehnaném jméně Ježíšově
zaslechl jsem, jak kazatel říká
že jsme boží děti
a že se Ježíš jednoho dne vrátí
a já jsem uvěřil, že má snad pravdu
když pil své mešní víno
neměl jsem z toho právě dobrý pocit
Když jsem odcházel do noci
I cursed the sky to open
I begged the clouds for rain
I prayed to God for water
For this burning in my veins
It was like my soul's on fire
And I had to watch the flames
All my dreams went up in ashes
And my future blew away
proklínal jsem nebe aby se otevřelo
prosil jsem mraky o déšť
modlil jsem se k Bohu za vodu
kterou bych zchladil to horko ve svých žilách
zdálo se mi, že má duše je v jednom ohni
a musel jsem uhasit ty plameny
Všechny mé sny se změnily v popel
a moje budoucnost se rozplynula
Now the oil's gone
And the money's gone
And the jobs are gone
Still we're hangin' on
Refren
Down in dry county
They're swimming in the sand
Praying for some holy water
To wash the sins from off our hand
Here in dry county
The promise has run dry
Where nobody cries
And no one's getting out of here alive
Lidé tu stráví celý život
čekají, modlí se,
aby se jim dostalo velké odměny
ale někdy se zdá,
že si při výplatě připadají
jen jako špinavá děvka
Kdybych si tak mohl vybrat, jak zemřít
tak by to bylo puškou nebo nožem
protože jiný způsob znamená spoustu bolesti
noc za nocí, noc za nocí
Men spend their whole lives
Waiting praying for their big reward
But it seems sometimes
The payoff leaves you feeling
Like a dirty whore
If I could choose the way I'll die
Make it by the gun or knife
'Cause the other way there's too much pain
Night after night after night
Down in dry county
They're swuse the other way there's too much pain
Night after night after night
Down in imming in the sand
Praying for some holy water
To wash the sins from off our hand
Here in dry county
The promise has run dry
Where nobody cries
And no one's getting out of here alive

Text pridal boockie

Video přidal atblatex

Preklad pridala britemin

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.