Playlisty Akcie
Reklama

Do What You Can - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Tonight they're shutting down the borders
And they boarded up the schools
Small towns are rolling up their sidewalks
One last paycheck coming through
I know you're feeling kind of nervous
We're all a little bit confused
Nothing's the same, this ain't a game
We got to make it through
Dnes večer zavírají hranice
A nastoupili do škol
Malá města se valí po chodnících
Jedna malá výplata prochází
Vím, že se cítíš lehce nervně
Všichni jsme lehce zmatení
Nic není stejné, tohle není hra
Musíme to zvládnout
As we wave outside the window
Older loved ones stay inside
Moms and babies blowing kisses
May be saving someone's life
They had to cancel graduation
It ain't fair to Skype the prom
Our kids sit home in isolation
TV news is always on
Když máváme z okna
Straší milovaní zůstávají uvnitř
Mámi a děti posílají pusy
Možná zachraňují něčí život
Měli zrušit promoci
Není fér promovat po Skypeu
Naše děti sedí doma v izolaci
Televizní zprávy jsou vždy zapnuté
When you can't do what you do
You do what you can
This ain't my prayer, it's just a thought
I'm wanting to send
Round here we bend but down break
Down here we all understand
When you can't do what you do
You do what you can
Když nemůžeš dělat to, co děláš
Děláš to, co můžeš
Tohle není má modlitba, je to jen myšlenka
Kterou chci poslat
Kolem sebe, ohýbáme, ale lámeme se
Tady dole všichni rozumíme
Když nemůžeš dělat to, co děláš
Děláš, co můžeš
The chicken farm from Arkansas
Bought workers PPE
Not before 500 more
Had succumbed to this disease
Honest men and honest women
Working for an honest wage
I got a hundred point one fever
And we still got bills to pay
Slepičí farma z Arkansasu
Koupila pracovníkům OOP
Ne pro dalších 500
Ti podlehli této nemoci
Čestní muži a čestné ženy
Pracují pro čestnou mzdu
Mám horečku na bodu sto
A stále musíme platit dluhy
When you can't do what you do
You do what you can
This ain't my prayer, it's just a thought
I'm wanting to send
Round here we bend but down break
Down here we all understand
When you can't do what you do
You do what you can
Když nemůžeš dělat to, co děláš
Děláš to, co můžeš
Tohle není má modlitba, je to jen myšlenka
Kterou chci poslat
Kolem sebe, ohýbáme, ale lámeme se
Tady dole všichni rozumíme
Když nemůžeš dělat to, co děláš
Děláš, co můžeš
They built a hospital on East Meadow
In Central Park last night
Doctors, nurses, truckers, grocery store
Clerks manning the front lines
I saw a Red Cross on the Hudson
They turned off the Broadway lights
Another ambulance screams by
There by the grace of God go I
Staví nemocnici v Západním Meadow
Minulou noc v Central Parku
Doktoři, sestřičky, řidiči náklaďáků, obchod s potravinami
Úředníci obsluhující přední linie
Viděl jsem na Hudson Červený kříž
Zhasli světla Broadwaye
Další sanitka křičí
Tam jdu za smilováním božím
Although I'll keep my social distance
What this world needs is a hug
Until we find the vaccination
There's no substitute for love
So love yourself and love your family
Love your neighbor and your friend
Ain't it time we loved the stranger
They're just a friend you ain't met yet
I když si budu udržovat sociální odstup
Tento svět potřebuje obejmout
Dokud nenajdeme vakcínu
Neexistuje žádná náhrada za lásku
Tak miluj sebe a svou rodinu
Miluj svého souseda a svého kamaráda
Není čas, abychom milovali cizince?
Jsou jen přátelé, které jsme ještě nepotkali
When you can't do what you do
You do what you can
This ain't my prayer, it's just a thought
I'm wanting to send
Round here we bend but down break
Down here we all understand
When you can't do what you do
You do what you can
When you can't do what you do
You do what you can
Když nemůžeš dělat to, co děláš
Děláš to, co můžeš
Tohle není má modlitba, je to jen myšlenka
Kterou chci poslat
Kolem sebe, ohýbáme, ale lámeme se
Tady dole všichni rozumíme
Když nemůžeš dělat to, co děláš
Děláš, co můžeš
Když nemůžeš dělat to, co děláš
Děláš, co můžeš

Text pridal pafko

Video přidal pafko

Preklad pridal DevilDan

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Do What You Can - Single

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.